Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Снимка: DZ4

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и...

Виж повече
Новина
МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

Снимка: Zbynek Burival

На 11.01.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тав...

Виж повече
Новина
Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 30.12.2022 г., в Държавен вестник бяха обнародвани текстове на Закон за прилагане на разпоредби на Зако...

Виж повече
Новина
Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата


Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за и...

Виж повече
Новина
Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”


На 12.12.2022 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на ин...

Виж повече
Новина
Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 24 ноември министрите на енергетиката от ЕС постигнаха съгласие по съдържанието на регламент на Съвета за оп...

Виж повече
Новина
Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията


Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление за мерките по прилагане на 22 Ноември 2022 г. Виж повече

Новина
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията са разработен...

Виж повече
Новина
Членовете на Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване

Членовете на Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване

Снимка: AdobeStock_STV

Членовете на ЕП постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановява...

Виж повече
Новина
Европейската комисия одобри положителната предварителна оценка на искането на България за отпускане на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия одобри положителната предварителна оценка на искането на България за отпускане на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Снимка: Европейска комисия

На 7 ноември Европейската комисия одобри положителната предварителна оценка на искането на България за отпуск...

Виж повече
Новина
Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по спешни мерки за намаляване на цените на енергията

Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по спешни мерки за намаляване на цените на енергията

Снимка: European Union

На 30 септември министрите на енергетиката на ЕС постигнаха политическо споразумение по предложение за регламент ...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предлага горна граница от 180 EUR/MWh на приходите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници

Европейската комисия предлага горна граница от 180 EUR/MWh на приходите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници

Снимка: European Union 2020, CC by 4.0

Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари с цел справяне със с...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предлага таван на приходите на дружествата, произвеждащи нисковъглеродна енергия

Европейската комисия предлага таван на приходите на дружествата, произвеждащи нисковъглеродна енергия

Снимка: Европейска комисия

На 7 септември, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложение с набор...

Виж повече
Новина
Българските компании получават 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности

Българските компании получават 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности


Общо 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на иновациите и растежа в изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения за производство и съхранение на ен...

Виж повече