Стани член

Становище на БФА във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

• БФА •
Становище на БФА във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)


Във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2024 г.), което засяга развитието на проекти за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, БФА изпрати Становище до Министъра на енергетиката.

С текста на Становището може да се запознаете ТУК.