Стани член

Членство в асоциацията

Българска фотоволтаична асоциация - БФА е подходяща за участие на компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

За да станете пълноправен член на фотоволтаичната асоциация е необходимо да попълните заявление за членство, което да изпратите на електронната ни поща office@bpva.org. Официално, членството влиза в сила и се придобива след решение на УС и последващо внасяне на годишния членски внос, съобразен с вида на представляваната от Вас компания, нейния капацитет, притежаваната инсталация и др.

 • Навременна информираност

  Информация за тенденциите и измененията на българското и европейско законодателство в сферата на фотоволтаиката и ВЕИ.

 • Платформа за комуникация

  Комуникация с над 320 компании и организации от фотоволтаичната индустрия, институциите, неправителствения сектор, медиите и др.

 • Преференциални условия

  Преференциални условия и отстъпки за участие във всички конференции, форуми и събития, организирани от БФА и партньорите ни.

 • Експертно съдействие

  Индивидуално консултиране и съдействие при необходимост по различни теми и въпроси за фотоволтаичната индустрия и ВЕИ.

 • Влияние върху индустрията

  Влияние върху развитието на фотоволтаичната индустрия в страната, участвайтеки в дейността на Българска фотоволтаична асоциация.

Годишен членски внос

 • ВЕИ производител до 30кВт - 50 лв. / 26€
 • ВЕИ производител до 200кВт - 100 лв. / 51€
 • ВЕИ производител до 1 000кВт - 250 лв. / 128€
 • ВЕИ производител до 5 000кВт - 500 лв. / 256€
 • ВЕИ производител над 5 000кВт - 2 000 лв. / 1 023€