Стани член

МС определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия

Новина • БФА •
МС определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия

Снимка: Zbynek Burival

На днешното си заседание Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия от ВЕИ с обекти с инсталирана мощност над 1 MW, без договор за компенсиране с премии.

Производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия. Това е регламентирано в решението на Министерския съвет, одобрено на днешното заседание, с което се определят стойностите за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електрическа енергия. Над тези тавани производителите дължат вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система".

Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и се прилага спрямо приходи на производители на електрическа енергия за периода 1 януари 2024 г. - 30 юни 2024 г.

Решението ще бъде публикувано в Системата за правна информация на Министерския съвет.