Стани член

Фотоволтаика

Фотоволтаиката представлява метод за произвеждане на електрическа електроенергия, използващ полупроводници за постигане на фотоволтаичен ефект, чрез преобразуване на слънчевата радиация в постоянен ток. Производството на фотоволтаична енергия използва слънчеви панели, съставени от множество соларни клетки, съдържащи фотоволтаичен материал. През последните години, поради нарастващото търсене на ВЕИ, производството на соларни клетки и фотоволтаични паркове напредва значително.

Превръщайки слънчевата светлина в електричество, фотоволтаиката използва ресурс с неограничен потенциал. Самата система и компонентите й са зависими от технологичното развитие. Като се има в предвид скоростното развитие на технологията, цените бележат постоянен спад, въпреки увеличаващото се търсене.

Тъй като енергията от фотоволтаиката може да се произвежда навсякъде и в малък мащаб, тя осигурява енергийна независимост на национално, местно и индивидуално ниво. Поради тази причина, тя има директен и положителен ефект върху енергийната независимост на Европа и сигурността на доставките. Енергийната независимост става фактор с нарастващо значение за икономическата стабилност и политическата сигурност.

  • Не причинява шум и не отделя вредни емисии или друг вид замърсяване, спомагайки за намаляване на глобалното затопляне.
  • Модулите се произвеждат по най-високите европейски стандарти за качество, което ги прави безопасни и високонадеждни.
  • Модулите се рециклират и изработват от силиций, стъкло и алуминий, чиято употреба намалява крайните цени на продуктите.
  • Инсталациите изискват минимална поддръжка, защото не се нуждаят от профилактика, а инсталирането им е лесно и бързо.
  • Автономните инсталации осигуряват фотоволтаичен ток за битови нужди, охладителни системи, телекомуникационни централи и др.
  • Модулите се монтират на покриви и фасади по естествен начин, допринасяйки за компенсиране на изразходваната енергия.
  • Основният източник на енергия е слънцето, а панелите се правят от силиций, който не е токсичен и се произвежда от пясък.
  • Поради скоростното технологично развитие и глобалното разпространение, възвръщането на инвестицията става все по-бързо.
  • През последните години, сектора бележи средно-годишен ръст от 40%. Това допринася за създаването на допълнителна заетост.
  • Едва 0,7% от територията на Европа трябва да бъде заета от соларни инсталации, за да се покрие 100% от електроен. потребност.

RePowerMap

RePowerMap е инициатива, която промотира възобновяемата енергия и енергийната ефективност чрез демонстриране и споделяне на добри примери и практики от цял свят или събития в тази област. Целта е да се обединява и разпространява информацията, да се създават нови контакти и обменят идеи за нови проекти от различните региони на всеки добавил пример или инсталация на картата.

Инсталирали сте ВЕИ система или сте изградили енергийно ефективна сграда! Добавете вашия пример на картата, направете го видим, нека той да послужи като вдъхновение за другите и те да предприемат същите действия. Всеки пример е от значение!

Голяма мрежа от организации, местни органи и региони от все повече и повече държави участват в тази инициатива и правят картата популярна. Заема ли Вашата организация, общество, регион или фирма, активна роля в развитието на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност? Интегрирайте картата на Вашия сайт, за да насърчите хората от околността да станат активни, енергоефективни, както и да използват възобновяеми енергийни източници.