Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 24 ноември министрите на енергетиката от ЕС постигнаха съгласие по съдържанието на регламент на Съвета за оп...

Виж повече
Новина
Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията


Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление за мерките по прилагане на 22 Ноември 2022 г. Виж повече

Новина
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията са разработен...

Виж повече
Новина
Членовете на Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване

Членовете на Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване

Снимка: AdobeStock_STV

Членовете на ЕП постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановява...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!