Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз

Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз


Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по...

Виж повече
Новина
Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Снимка: DZ4

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и...

Виж повече
Новина
МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

Снимка: Zbynek Burival

На 11.01.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тав...

Виж повече
Новина
Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 30.12.2022 г., в Държавен вестник бяха обнародвани текстове на Закон за прилагане на разпоредби на Зако...

Виж повече
Новина
Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата


Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за и...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!