Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
КЕВР предстои да приеме решение относно постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия

КЕВР предстои да приеме решение относно постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) извършва анализ на възможните решения във връзка със създалата се ситуация с постигнатите ек...

Виж повече
Позиция
Цени за балансиране в следствие на новата Методика за определяне на цени за балансираща енергия

Цени за балансиране в следствие на новата Методика за определяне на цени за балансираща енергия


Във връзка с кризисните цени за недостиг и излишък на балансиращия пазар, Ви уведомяваме, че БФА води интензивни разговори с институциите, като е ...

Виж повече
Новина
Aктуализиран Интегриран национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК)

Aктуализиран Интегриран национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК)


Министерствата на енергетиката и на околната среда и водите предлагат за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетик...

Виж повече
Новина
Реформа на пазара на електроенергия: Европейският съвет одобри актуализирани правила

Реформа на пазара на електроенергия: Европейският съвет одобри актуализирани правила

Снимка: European Union

Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от ...

Виж повече
Новина
Европейската комисия представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ

Европейската комисия представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ

Изображение: ЕК

Почти две години след приемането на плана REPowerEU Комисията предоставя допълнителна подкрепа на държавите членки за до...

Виж повече
Новина
Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Изображение: Sondem/AdobeStock

Европейската комисия активизира усилията си в подкрепа на соларния сектор в Европа чрез Европейската харт...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!