Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

Снимка: iStock

След окончателното одобрение от Европейската комисия Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за канд...

Виж повече
Новина
Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Снимка: EQRoy/Shutterstock

Европейската комисия приветства постигнатото вчера предварително споразумение между Европейския парламент и С...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС


Днес Европейската комисия предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите ене...

Виж повече
Новина
План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

Снимка: Mauro Bottaro

Днес Съветът на ЕС официално прие регламент за изменение с цел включване на глави за REPowerEU в Механизма за възс...

Виж повече
Новина
МИР отвори кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

МИР отвори кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

Снимка: МИР

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компанииКандидатстването по третата от...

Виж повече
Новина
Европейската комисия одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС

Европейската комисия одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС

Снимка: Petmal/Getty Images

С приетите на 13 февруари два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници, Е...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!