Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Изображение: Sondem/AdobeStock

Европейската комисия активизира усилията си в подкрепа на соларния сектор в Европа чрез Европейската харт...

Виж повече
Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия


Във връзка с общественото обсъждане на проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия, БФА депозира Становище...

Виж повече
Новина
Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник

Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник


На 09.04.2024 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми из...

Виж повече
Новина
Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник

Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник


На 02.04.2024 г. в Държавен вестник е обнародвана изцяло новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.Намалява се админ...

Виж повече
Новина
Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ

Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ


Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се уточняват условията за промяна на п...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!