Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
КЕВР прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г.

КЕВР прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г.

Снимка: БГНЕС

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с пос...

Виж повече
Новина
Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници


Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата "Националн...

Виж повече
Новина
Първата Net-Zero академия ще обучава 100 000 работници в сектора на фотоволтаичната енергия в Европейския съюз

Първата Net-Zero академия ще обучава 100 000 работници в сектора на фотоволтаичната енергия в Европейския съюз


На 20 юни Европейската комисия откри Европейската академия за слънчева енергия - първата от поредицата академии на Европейския съюз, които ще бъда...

Виж повече
Новина
Европейската комисия препоръчва на България намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ускоряване на прехода към чиста енергия

Европейската комисия препоръчва на България намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ускоряване на прехода към чиста енергия


Европейската комисия представи в четвъртък препоръки за икономическото развитие на страните от Европейския съюз. За България Комисията издаде чети...

Виж повече
Новина
КЕВР предстои да приеме решение относно постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия

КЕВР предстои да приеме решение относно постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) извършва анализ на възможните решения във връзка със създалата се ситуация с постигнатите ек...

Виж повече
Позиция
Цени за балансиране в следствие на новата Методика за определяне на цени за балансираща енергия

Цени за балансиране в следствие на новата Методика за определяне на цени за балансираща енергия


Във връзка с кризисните цени за недостиг и излишък на балансиращия пазар, Ви уведомяваме, че БФА води интензивни разговори с институциите, като е ...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!