Стани член

Бъдещето е ТУК!

В градската среда, транспорта, дома и училището...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната.

Сред членовете на организацията са инвеститори, финансови институции, производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. Тя е подходяща за компании с проекти в сферата на фотоволтаиката или такива, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Актуални новини и анализи от ВЕИ сектора

Новина
Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Изображение: Adobe stock: kardaska/rido/anatoliy_gleb

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791, която беш...

Виж повече
Новина
Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Снимка: Adobe Stock

Европейският парламент (ЕП) гласува във вторник за насърчаване на внедряването на възобновяеми източници на енергия ...

Виж повече
Новина
Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.

Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.


На 30.08.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на произ...

Виж повече
БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)

БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)


Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, БФА депозира становище до М...

Виж повече
Новина
С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

Снимка: zhengzaishuru via Shutterstock

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 49,03 про...

Виж повече
Новина
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Снимка: Shutterstock

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката. Законопроектът въ...

Виж повече

Имате въпрос? Свържете се с нас!