Стани член

Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Становище • БФА •
Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Във връзка с общественото обсъждане на проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия, БФА депозира Становище до Председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

С текста на Становището може да се запознаете ТУК.