Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Снимка: PP Photos/Shutterstock

Днес Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на п...

Виж повече
Новина
ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности

ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности

Снимка: Dimitrisvetsikas1969/Pixabay

Интернет страницата на ЕСО ЕАД предлага специална електронна платформа за регистрация и преглед на ...

Виж повече
Новина
Европейската комисия определя действия за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Европейската комисия определя действия за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Снимка: Shutterstock

Взаимосвързаните и стабилни електроенергийни мрежи са в основата на вътрешния енергиен пазар на ЕС и са от ключово ...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предложи удължаване на срока на действие на извънредните мерки в областта на енергетиката с 12 месеца

Европейската комисия предложи удължаване на срока на действие на извънредните мерки в областта на енергетиката с 12 месеца

Илюстрация: AdobeStock: fotowunsch - Fabrizio - Joeri

На 28 ноември Европейската комисия предложи удължаване с 12 месеца на извънредните...

Виж повече
Новина
COP28, IRENA и GRA очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

COP28, IRENA и GRA очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

Снимка: JIA YU/MOMENT/GETTY IMAGES PLUS

Председателството на COP28, Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) и Глобалният ...

Виж повече
Новина
София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради

Снимка: Shutterstock

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофами...

Виж повече
Новина
Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия

Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия

Илюстрация: Съвет на ЕС

Вчера Съветът на Европейския съюз постигна съгласие (общ подход) по предложение за изменение на структурата на п...

Виж повече
Новина
Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник

Снимка: JIA YU/MOMENT/GETTY IMAGES PLUS

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерски съвет на ...

Виж повече
Новина
Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници

Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници


Днес Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми ...

Виж повече
Новина
Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката


Парламентът прие на второ четене промените на Закона за енергетиката.Измененията предвиждат Националната електрическа компания (НЕК) от 1 юли 2024...

Виж повече
Новина
Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Изображение: Adobe stock: kardaska/rido/anatoliy_gleb

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791, която беш...

Виж повече
Новина
Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Снимка: Adobe Stock

Европейският парламент (ЕП) гласува във вторник за насърчаване на внедряването на възобновяеми източници на енергия ...

Виж повече
Новина
Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.

Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.


На 30.08.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на произ...

Виж повече
БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)

БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)


Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, БФА депозира становище до М...

Виж повече
Новина
С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

Снимка: zhengzaishuru via Shutterstock

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 49,03 про...

Виж повече