Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Изображение: Sondem/AdobeStock

Европейската комисия активизира усилията си в подкрепа на соларния сектор в Европа чрез Европейската харт...

Виж повече
Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия


Във връзка с общественото обсъждане на проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия, БФА депозира Становище...

Виж повече
Новина
Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник

Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник


На 09.04.2024 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми из...

Виж повече
Новина
Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник

Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник


На 02.04.2024 г. в Държавен вестник е обнародвана изцяло новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.Намалява се админ...

Виж повече
Новина
Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ

Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ


Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се уточняват условията за промяна на п...

Виж повече
Новина
КЕВР прие окончателно Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

КЕВР прие окончателно Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи


На заседание на 28.03.2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно изцяло нова Наредба № 6 за присъединяване на обекти към е...

Виж повече
Новина
Програмата за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение е отворена за кандидатстване

Програмата за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение е отворена за кандидатстване

Снимка: Shutterstock

Министерството на енергетиката обявява за процедури чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и ус...

Виж повече
Новина
МС определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия

МС определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия

Снимка: Zbynek Burival

На днешното си заседание Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисл...

Виж повече
Новина
Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ

Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ


С извършени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.) са направени изменения в Закон...

Виж повече
Становище на БФА във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

Становище на БФА във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)


Във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2024 г.), което засяга развитието на проекти за ...

Виж повече
Становище на БФА във връзка с изплащане на премии от Фонд СЕС на производителите с договори за компенсиране с премии

Становище на БФА във връзка с изплащане на премии от Фонд СЕС на производителите с договори за компенсиране с премии


Във връзка с непълното изплащане от Фонд Сигурност на електроенергийната система (Фонд СЕС) на премиите за м. януари 2024 г. на производителите с ...

Виж повече
Становище на БФА във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия


Във връзка с общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на еле...

Виж повече
Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи


Във връзка с общественото обсъждане на проект на Наредба № 6 от ..... 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, БФА депоз...

Виж повече
Новина
КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Снимка: БГНЕС

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисия...

Виж повече
БФА Ви пожелава Светли Празници!

БФА Ви пожелава Светли Празници!


Екипът на БФА Ви пожелава Светли Коледни и Новогодишни празници!Нека да приключим годината с усмивка и да започнем новата с надежда!Весела Коледа ...

Виж повече
Новина
Европейският съюз подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро

Европейският съюз подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро


След като Европейската комисия одобри териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фо...

Виж повече
Новина
Съветът на Европейския съюз се споразумя за удължаване на срока на действие на спешните мерки

Съветът на Европейския съюз се споразумя за удължаване на срока на действие на спешните мерки

Илюстрация: Съвет на ЕС

На 19 декември европейските министри постигнаха политическо споразумение за удължаване на срока на прилагане на ...

Виж повече