Стани член

Цени за балансиране в следствие на новата Методика за определяне на цени за балансираща енергия

Позиция • БФА •
Цени за балансиране в следствие на новата Методика за определяне на цени за балансираща енергия


Във връзка с кризисните цени за недостиг и излишък на балансиращия пазар, Ви уведомяваме, че БФА води интензивни разговори с институциите, като е депозирала писмено Становище, в което за пореден път посочваме несъответствието на приетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия с чл. 44, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2017/2195 за установяване на насоки за електроенергийното балансиране. Именно това противоречие на Методиката с Европейския Регламент е причината за непазарните и прекомерно високи цени за недостиг и излишък на балансиращия пазар за месец май. Бихме искали да обърнем внимание, че БФА първа и най-активно настояваше за запазване в Закона за енергетиката на правомощията на КЕВР да се намесва при определяне на пределните цени за балансиращите услуги. Ако позицията на БФА беше възприета, сега щяхме да имаме законов инструмент, чрез който Регулаторът, с правомощията си, да защити всички пазарни участници.

На 19.03.2024 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за енергетиката, като част от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. На заседанието на Комисията по енергетика, проведено на 06.03.2024 г., Председателят на БФА г-жа Меглена Русенова заяви, че отпадането на правомощията на Регулатора да се намесва при определяне на пределните цени за балансиращите услуги поставя под риск възможността за постигане на възможно най-конкурентни разходи за балансиране за производителите и може да създаде рискове за допълнително по-високи разходи за недостиг и излишък на балансиращия пазар. Текст с пълното изказване на Председателя на БФА, взет от стенограмата на заседанието, ще откриете на следния ЛИНК. Видеоархив на заседанието на Комисията по енергетика може да откриете на следния ЛИНК, следвайки стъпките, посочени по-долу.
 


На 16.04.2024 г. БФА депозира Становище до Председателя и Членовете на КЕВР, с което сте запознати, и в което посочихме нашите сериозни притеснения, че предложеният Проект на Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия противоречи на Европейския Регламент. Текстът на Становището може да откриете на следния ЛИНК.

БФА продължава да работи ангажирано за приемане на нашите предложения за изменение на Методиката за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия, в частта, в която се формират екстреми цени за недостиг и излишък на балансиращия пазар.