Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
Два от най-големите фериботи в света вече работят със зелена енергия.

Два от най-големите фериботи в света вече работят със зелена енергия.

Тиха революция се извършва в протока Йоресун, разделящ Швеция от Дания. Два от най-големите в света фериботи, задвижвани от батерии, порят вълните, сл...

Виж повече
Новина
Пет членки на ЕС искат 100% енергия от възобновяеми източници до 2050

Пет членки на ЕС искат 100% енергия от възобновяеми източници до 2050

В понеделник 4 март 28-те енергийни министри на държавите-членки на Европейския съюз проведоха първия си публичен дебат относно плана за климата за 20...

Виж повече
Новина
ЕК: БЕХ трябва да плати глобата, въпреки обжалването

ЕК: БЕХ трябва да плати глобата, въпреки обжалването

Дори да обжалва решението на Европейската комисия (ЕК) за налагане на глоба на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) и неговите дъщерни дружества „Бу...

Виж повече
Доклад
Кога възобновяемите енергийни източници ще доминират на пазарите на енергия в ЕС?

Кога възобновяемите енергийни източници ще доминират на пазарите на енергия в ЕС?

В доклад, публикуван от IEEFA Tim Buckley Director of Energy Finance Studies, Australasia се казва, че над 100 глобални финансови институции са обявил...

Виж повече
Доклад
Слънчевият пазар расте с 36% през 2018-та

Слънчевият пазар расте с 36% през 2018-та

Асоциацията за слънчева енергетика Solar Power Europe публикува предварителната статистика за развитието на сектора през 2018 г. Европейският пазар в ...

Виж повече
Новина
КЕВР взе решение за планови проверки на НЕК и ЕСО

КЕВР взе решение за планови проверки на НЕК и ЕСО

През тази година ще се извършат планови проверки на двете държавни дружества „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен операт...

Виж повече
Новина
България е постигнала целта си за 2020 г. за енергия от ВЕИ

България е постигнала целта си за 2020 г. за енергия от ВЕИ

През 2017 г. делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в брутното крайно енергопотребление в ЕС е достигнал 17.5% спрямо 17% през 2016 г....

Виж повече
Новина
Председателят на КЕВР се срещна с представители на НЕК

Председателят на КЕВР се срещна с представители на НЕК

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше проведена работна среща между ръководството на регулатора и Националната енергийна камара, съо...

Виж повече
Новина
НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

Представителят на Националната енергийна камара (НЕК) Калина Трифонова представи на провелата се на 6 февруари 2019г. кръгла маса – Форум на енергийни...

Виж повече
Доклад
Подпомагане на инвестиции за нисковъглеродно развитие, чрез устойчиво финансиране

Подпомагане на инвестиции за нисковъглеродно развитие, чрез устойчиво финансиране

Устойчивостта е широко признат модел за бъдещото развитие на Европа. В този смисъл финансите са основен лост за постигане на амбициозните общи цели за...

Виж повече
Новина
КЕВР и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност

КЕВР и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност

Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа ...

Виж повече
Доклад
Търсенето на соларна енергия в ЕС ще достигне 30GW през 2022-ра

Търсенето на соларна енергия в ЕС ще достигне 30GW през 2022-ра

Пазарът на соларна енергия в ЕС е нараснал с около 60% или 10GW, през изминалата година. Общото търсене на слънчева енергия във всички фотоволтаични п...

Виж повече
Новина
Над 2.2 млрд. лв. ще събере държавният енергиен фонд тази година

Над 2.2 млрд. лв. ще събере държавният енергиен фонд тази година

Рекордните 2.23 млрд. лв. се очаква да бъдат събрани през 2019 г. във Фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС), който покрива разходите ...

Виж повече
Доклад
McKinsey Energy Insights: Глобална енергийна перспектива

McKinsey Energy Insights: Глобална енергийна перспектива

Енергийните системи в света минават през бърз преход, който ще доведе до промени от горивата за автомобилите до начина, по който се затоплят домовете ...

Виж повече
Новина
В Румъния компенсират 90% от разходите за домашни слънчеви електроцентрали

В Румъния компенсират 90% от разходите за домашни слънчеви електроцентрали

От 25 януари в Румъния частните домакинства и компании ще могат да получат компенсация от правителството до 90% за инсталиране на слънчеви фотоволтаич...

Виж повече