Стани член

IRENA: Възобновяемата енергия остава конкурентоспособна по отношение на разходите на фона на кризата с изкопаемите горива

Доклад • БФА •
IRENA: Възобновяемата енергия остава конкурентоспособна по отношение на разходите на фона на кризата с изкопаемите горива

Снимка: IRENAЦената на възобновяемите енергийни източници продължи да спада през 2021 г., като предизвикателствата с веригата на доставките и нарастващите цени на стоките все още предстои да покажат своето пълно въздействие върху цените на проектите. Цената на електричеството от вятърни централи на сушата спадна с 15%, от офшорни вятърни централи с 13%, и от фотоволтаични централи с 13%, сравнено с 2020 г. 

Докладът "Renewable Power Generation Costs in 2021", публикуван от Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), показва, че почти две трети или 163 гигавата (GW) от новоинсталираните ВЕИ проекти през 2021 г. са имали по-ниски разходи от най-евтината в света опция за захранване с въглища в страните от Г-20. IRENA изчислява, че предвид настоящите високи цени на изкопаемите горива, възобновяемата енергия, добавена през 2021 г., спестява около 55 милиарда щатски долара от глобалните разходи за производство на енергия през 2022 г. 

Новият доклад на IRENA потвърждава критичната роля, която конкурентоспособните възобновяеми източници на енергия играят за справяне с днешните енергийни и климатични извънредни ситуации, чрез ускоряване на прехода в съответствие с границата на затопляне от 1,5°C и целите на Парижкото споразумение. Слънчевата и вятърната енергия, със своите сравнително кратки срокове за изпълнение на проектите, представляват жизненоважни елементи в усилията на страните бързо да намалят и в крайна сметка да премахнат изкопаемите горива и да ограничат макроикономическите щети, които причиняват в преследване на въглеродна неутралност. 

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници продължават да носят огромни дивиденти през 2022 г., както се подчертава в доклада на IRENA. В страните извън ОИКР добавените 109 GW възобновяеми енергийни източници през 2021 г., които струват по-малко от най-евтината нова опция за изгаряне на изкопаеми горива, ще намалят разходите с най-малко 5,7 милиарда щатски долара годишно през следващите 25-30 години. 

Високите цени на въглищата и природния газ през 2021 г. и 2022 г. също ще влошат дълбоко конкурентоспособността на изкопаемите горива и ще направят слънчевата и вятърната енергия още по-привлекателни. С безпрецедентен скок на европейските цени на природния газ, например, новото производство на природен газ в Европа ще става все по-нерентабилно през целия си живот, увеличавайки риска от блокирани активи. 

Европейският пример показва, че разходите за гориво и въглероден диоксид за съществуващите газови инсталации може да са средно четири до шест пъти повече през 2022 г. от разходите за целия живот на нови фотоволтаични и вятърни инсталации на сушата, пуснати в експлоатация през 2021 г. Между януари и май 2022 г. генерирането на слънчева и вятърна енергия може да е спестило на Европа вноса на изкопаеми горива в размер на не по-малко от 50 милиарда щатски долара, предимно природен газ. 

Що се отнася до веригите за доставки, данните на IRENA предполагат, че все още не всички увеличения на разходите за материали са прехвърлени в цените на оборудването и проектните разходи. Ако разходите за материали останат високи, ценовият натиск през 2022 г. ще бъде по-изразен. Увеличенията обаче могат да бъдат незначителни на фона на общите ползи от конкурентоспособните възобновяеми енергийни източници в сравнение с по-високите цени на изкопаемите горива.

 

Източник: IRENA