Стани член

Европейската комисия предлага таван на приходите на дружествата, произвеждащи нисковъглеродна енергия

Новина • БФА •
Европейската комисия предлага таван на приходите на дружествата, произвеждащи нисковъглеродна енергия

Снимка: Европейска комисия

На 7 септември, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложение с набор от пет незабавни мерки в отговор на извънредната ситуация, пред която е изправен европейският енергиен пазар. 

"Изправени сме пред извънредна ситуация, тъй като Русия е ненадежден доставчик и манипулира нашите енергийни пазари", отбеляза тя. "Изправени сме пред астрономически цени на електроенергията за домакинствата и предприятията и пред огромна нестабилност на пазара. Ето защо ще предложим набор от незабавни мерки, които ще защитят уязвимите потребители и предприятия и ще им помогнат да се адаптират". 

На първо място, по думите й, се налага интелигентно намаляване на търсенето. "Нуждаем се от стратегия за изравняване на пиковете в потреблението, които влияят на цената на електроенергията. Ще предложим задължителна цел за намаляване на потреблението на електроенергия в пиковите часове. Ще работим в тясно сътрудничество с държавите членки за постигането на тази цел". 

На второ място, ще се предложи таван на приходите на дружествата с ниски разходи, произвеждащи електроенергия. "Нисковъглеродните енергийни източници генерират неочаквани приходи, които не отразяват производствените им разходи. Сега е време потребителите да се възползват от ниските разходи за нисковъглеродни енергийни източници, като например възобновяемите енергийни източници. Затова ще предложим тези неочаквани печалби да бъдат пренасочени, за да се помогне на уязвимите хора и предприятия да се адаптират", посочи председателят на Европейската комисия. 

"Трето, същото трябва да се отнася и за неочаквани печалби на дружествата, работещи с изкопаеми горива. Петролните и газовите компании също са реализирали огромни печалби. Ето защо ще предложим солидарен принос за дружествата, работещи с изкопаеми горива. Защото всички енергийни източници трябва да помогнат за справяне с тази криза. Държавите членки следва да инвестират тези приходи в подкрепа на уязвимите домакинства и да инвестират в чисти собствени енергийни източници", подчерта Фон дер Лайен. 

На четвърто място тя посочи, че предприятията за енергийни услуги трябва да бъдат подкрепяни, за да се справят с нестабилността на пазарите. "Понастоящем от тях се изисква да предоставят неочаквано големи по размер средства, което застрашава техния капацитет за търговия и стабилността на бъдещите пазари. По този начин ще помогнем за улесняване на подкрепата за ликвидността от страна на държавите членки за енергийните дружества. Ще актуализираме временната си рамка, за да дадем възможност за бързо предоставяне на държавни гаранции."

"И пето, ще предложим горна граница на цената за руския газ. Целта тук е много ясна. Трябва да намалим приходите на Русия, които Путин използва за финансиране на тази жестока война срещу Украйна. И сега нашата работа дава резултат! В началото на войната руският тръбопроводен газ беше 40% от целия внесен газ. Днес той намалява до едва 9% от нашия внос. Това са трудни времена. Убедена съм обаче, че европейците имат икономическата сила, политическата воля и единството, за да запазят водещата си роля", допълни председателят на Европейската комисия. 

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз ще обсъдят предложенията на спешна среща днес, 9 септември.

 

Източник: Европейска комисия