Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
КЕВР взе решение за планови проверки на НЕК и ЕСО

КЕВР взе решение за планови проверки на НЕК и ЕСО

През тази година ще се извършат планови проверки на двете държавни дружества „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен операт...

Виж повече
Новина
България е постигнала целта си за 2020 г. за енергия от ВЕИ

България е постигнала целта си за 2020 г. за енергия от ВЕИ

През 2017 г. делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в брутното крайно енергопотребление в ЕС е достигнал 17.5% спрямо 17% през 2016 г....

Виж повече
Новина
Председателят на КЕВР се срещна с представители на НЕК

Председателят на КЕВР се срещна с представители на НЕК

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше проведена работна среща между ръководството на регулатора и Националната енергийна камара, съо...

Виж повече
Новина
НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

Представителят на Националната енергийна камара (НЕК) Калина Трифонова представи на провелата се на 6 февруари 2019г. кръгла маса – Форум на енергийни...

Виж повече
Доклад
Подпомагане на инвестиции за нисковъглеродно развитие, чрез устойчиво финансиране

Подпомагане на инвестиции за нисковъглеродно развитие, чрез устойчиво финансиране

Устойчивостта е широко признат модел за бъдещото развитие на Европа. В този смисъл финансите са основен лост за постигане на амбициозните общи цели за...

Виж повече
Новина
КЕВР и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност

КЕВР и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност

Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа ...

Виж повече
Доклад
Търсенето на соларна енергия в ЕС ще достигне 30GW през 2022-ра

Търсенето на соларна енергия в ЕС ще достигне 30GW през 2022-ра

Пазарът на соларна енергия в ЕС е нараснал с около 60% или 10GW, през изминалата година. Общото търсене на слънчева енергия във всички фотоволтаични п...

Виж повече
Новина
Над 2.2 млрд. лв. ще събере държавният енергиен фонд тази година

Над 2.2 млрд. лв. ще събере държавният енергиен фонд тази година

Рекордните 2.23 млрд. лв. се очаква да бъдат събрани през 2019 г. във Фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС), който покрива разходите ...

Виж повече
Доклад
McKinsey Energy Insights: Глобална енергийна перспектива

McKinsey Energy Insights: Глобална енергийна перспектива

Енергийните системи в света минават през бърз преход, който ще доведе до промени от горивата за автомобилите до начина, по който се затоплят домовете ...

Виж повече
Новина
В Румъния компенсират 90% от разходите за домашни слънчеви електроцентрали

В Румъния компенсират 90% от разходите за домашни слънчеви електроцентрали

От 25 януари в Румъния частните домакинства и компании ще могат да получат компенсация от правителството до 90% за инсталиране на слънчеви фотоволтаич...

Виж повече