Стани член

Европейската комисия обяви приетите от КЕВР промени в ПТЕЕ за противоречащи на европейската регулация

Новина • БФА •
Европейската комисия обяви приетите от КЕВР промени в ПТЕЕ за противоречащи на европейската регулация


В писмен отговор на поставени въпроси от депутата в Европейския парламент г-н Радан Кънев, Европейската комисия определи като противоречащи на принципите и регулацията на свободния пазар на електрическа енергия в ЕС приетите от КЕВР промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), които забраняват свободното обединение на балансиращите групи и монополизират балансиращия пазар. Промени, които влезнаха в сила от 01.02.2022 г. и пряко водят до значително увеличение на разходите за балансиране на производителите от възобновяеми източници.

Позицията на ЕК е в пълна подкрепа на нашите легитимни интереси като производителите на енергия от възобновяеми източници, които чрез делегиране на отговорността  за балансиране и в по-широки пазарни обединения на балансиращите групи, имаме право да намаляваме разходите си за балансиране, изпълнявайки принципите на свободния пазар на електроенергия.

Както ви информирахме, Българската фотоволтаична асоциация (БФА) съвместно с Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и Асоциация на търговците на електрическа енергия в България (АТЕБ), предприехме поредица от действия, срещи и писмени становища, с които информирахме българските институции за неблагоприятните ефекти върху инвеститорите във ВЕИ от забраната на пазарните обединения на балансиращите групи, както и за противоречието на подготвяната от КЕВР промяна в ПТЕЕ с чл. 5 на Регламент (ЕС ) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия.

Позицията ни беше подкрепена от Solar Power Europe, Wind Europe и European Federation of Energy Traders (EFET).

В резултат на получения отговор от Европейската комисия, подготвяме искане до Народното събрание, Министерството на енергетика и КЕВР, за незабавна отмяна на приетите промени в ПТЕЕ, забраняващи свободните пазарни обединения на балансиращите групи, като противоречащи на чл. 5 и други от Регламент (ЕС ) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия.

Изказваме благодарност на българския евродепутат г-н Радан Кънев, който постави въпроса на ЕК и фокусира вниманието на Брюксел върху прилагането в България на европейската регулация в областта на свободния пазар на електрическа енергия и в защита на предвидимата и стабилна регулаторна среда за нови ВЕИ инвестиции.

Като най-голямата и водеща браншова организация на инвеститорите във ВЕИ, БФА оценяваме мощната подкрепа на европейските институции като насърчение за още по-активна и ефективна работа в посока на пълно възприемане на европейската регулация в подкрепа на новите инвестиции във ВЕИ.