Стани член

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира 8% ръст на инвестициите в енергетиката до 2,4 трлн. долара през 2022 г.

Доклад • БФА •
Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира 8% ръст на инвестициите в енергетиката до 2,4 трлн. долара през 2022 г.

 


Световните инвестиции в енергетиката през тази година ще нараснат с 8% в сравнение в сравнение с 2021 г. до 2,4 трлн. долара. Това ще се дължи основно на вложенията в чиста енергия като почти половината от ръста за капиталови разходи ще са свързани с по-високите оперативни разходи, се казва в новия годишен доклад на МАЕ - World Energy Investment 2022. Въпреки това обаче тези инвестиции все още няма да са достатъчни, за справяне измеренията на енергийната криза и пътя към по-чистото енергийно бъдеще.

През 2020 г. поради пандемията от COVID-19 световните инвестиции в енергетиката бяха най-ниското си ниво за целия период на наблюдение. През 2021 г. МАЕ очакваше постепенно възобновяване на инвестициите. Инвестициите през текущия период, както отбелязва МАЕ, ще са доста над нивото отпреди кризата.

„Инвестициите в чиста енергия нарастват само с 2% годишно през петте години след подписването на Парижкото споразумение през 2015 г. Но от 2020 г. темпът на растеж се ускори значително до 12%. Разходите получиха фискалната подкрепа от правителствата и бяха подпомогнати от нарастването на устойчивото финансиране, особено в развитите икономики. Възобновяемите енергийни източници, мрежите и съхранението сега представляват повече от 80% от общите инвестиции в енергийния сектор. Разходите за фотоволтаични слънчеви батерии, батерии за съхранение и електрически превозни средства сега нарастват с темпове, съответстващи на достигането на глобални нетни нулеви емисии до 2050 г.“, се посочва в съобщението на МАЕ.

Експертите от МАЕ отчитат нарастването на енергийните цени в резултат на навлизането на руски войски на територията на Украйна и продължаващия военен конфликт.

През 2022 г. най-бърз ръст на инвестициите ще се наблюдава в сектора на електроенергетиката като това ще се дължи основно на вложенията във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), мрежата и енергийната ефективност.

Според МАЕ към края на годината световните инвестиции в чистата енергетика ще се увеличат с 12%, или над 1,4 трлн. долара, което ще е почти три четвърти от ръста на инвестиции в енергетиката като цяло.

Вложенията в проучването и добива на нефт и газ, според агенцията ще се увеличат с около 10% в сравнение с миналата година, но ще останат доста под нивото от 2019 година.

„Като цяло, днешните разходи за петрол и газ се намират между две визии за бъдещето: те са твърде високи за пътят, водещ до ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий, но са недостатъчни, за да задоволят нарастващото търсене според сценария, при който правителствата се придържат към днешните политически виждания и не успяват да изпълнят обещанията си за климата.

Настоящите високи цени на изкопаемите горива създават притеснения за много икономики, но също така генерират безпрецедентни неочаквани приходи за производителите на петрол и газ. Очаква се глобалните приходи от нефтения и газовия сектор да скочат до 4 трилиона долара през 2022 г., което е над два пъти от средното ниво за пет години, като по-голямата част от тях отиват в големите държави износителки на петрол и газ“, посочват от агенцията.

Експертите от МАЕ очакват и ръст от 10 % и във въглищната индустрия. МАЕ свързва  увеличението на инвестициите в този сектор с очаквания недостиг на експорта на енергийни ресурси от Русия, които съответно трябва да бъдат покрити от други държави, а също така и в резултат на развитието на икономиката на азиатските страни и в частност Китай.

Според доклада обаче, почти половината от общото увеличение на инвестициите са свързани с нарастването на разходите, както за труд и услуги, така и за материали като стомана, цимент и минерали. Високите разходи възпират енергийните компании от по-бързото увеличаване на инвестициите.

Огромният ръст на инвестициите за ускоряване на прехода към чиста енергия е единственото дългосрочно решение. Тези инвестиции растат, но имаме нужда от много по-бързото им увеличение, за да се облекчи натиска върху потребителите от високите цени на изкопаемите горива, така че енергийни системи да станат по-безопасни и да изпълнят целите за климата“, казва директорът на МАЕ Фатих Бирол.

 

Източник: 3Е News