Стани член

Европа трябва да изгради своя капацитет за възобновяема енергия и да диверсифицира доставките си на газ, за ​​да сложи край на зависимостта си от руския газ

Новина • БФА •
Европа трябва да изгради своя капацитет за възобновяема енергия и да диверсифицира доставките си на газ, за ​​да сложи край на зависимостта си от руския газ

Снимка: Сергей Илницки / EPA-EFEЕвропа трябва да изгради своя капацитет за възобновяема енергия и да диверсифицира доставките си на газ, за ​​да сложи край на зависимостта си от руския газ, според изтекла чернова на комуникация на ЕС за цените на енергията, видяна от EURACTIV.

Европа е в състояние на енергийна криза, движена най-вече от високите цени на газа. Избухването на войната в Украйна само влоши това, подчертавайки зависимостта на Европа от внос на 90% от своя газ, 40% от който Русия контролира.

„Тази зависимост влоши сегашната ситуация с високите цени на енергията, която продължава да оказва влияние върху европейските домакинства и предприятия“, се казва в изтеклия документ.

Съобщението, което първоначално трябваше да бъде публикувано в сряда (2 март), имаше за цел да разгледа облекчаването на въздействието на продължаващите високи цени на енергията в Европа и как да се предотврати това в бъдеще.

Руската инвазия в Украйна обаче означаваше, че Европейската комисия трябваше да забави и преработи съобщението. Сега комуникацията се очаква да излезе следващата седмица и изтеклата чернова показва, че перспективата се е изместила към намаляване на енергийната зависимост на Европа от Русия.

„С газовите хранилища в ЕС на исторически ниски нива и опасенията за сигурността на доставките, свързани с ниския дебит в газопроводите от Изток, сме свидетели на нарастваща газова криза. ЕС остава силно зависим от вноса на енергия за производство на електроенергия и отопление“, предупреждава проектът.

Следва председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която призова за ускоряване на зеления преход по време на среща между Европейския съюз и украинския президент Владимир Зеленски във вторник.

„Всеки киловатчас електроенергия, която Европа генерира от слънчева, вятърна, водна енергия или биомаса, намалява нашата зависимост от руския газ и други енергийни източници“, каза фон дер Лайен.

„Това е стратегическа инвестиция, защото освен това по-малката зависимост от руския газ и други източници на изкопаеми горива означава и по-малко пари за въоръжаване на Кремъл“, добави тя.

Проектът предвижда няколко „действия“ за откъсване от руската енергия. Те включват диверсификация на доставките на газ в Европа и „нов енергиен пакт“, който ще насърчи възобновяемата енергия в целия блок.


Диверсификация на доставките на газ в Европа

Според Европейската комисия, докато Европа ще успее да преживее тази зима благодарение на газ в съхранение и доставките на втечнен природен газ (ВПГ), тя трябва да продължи да търси алтернативи на руския газ.

„Намаляването на зависимостта ни от един единствен доставчик на изкопаем газ изисква диверсификация на доставките на газ и използване на пълния потенциал на зелени и нисковъглеродни енергийни източници“, се казва в проекта.

В краткосрочен план тази диверсификация ще бъде под формата на повече ВПГ, доставян от страни като САЩ и Катар.

Европа работи усилено, за да увеличи доставките на втечнен природен газ, алтернативи на руския газ. Всеки регион на ЕС вече има пряка или непряка връзка с терминал за втечнен природен газ и доставките достигнаха най-високото си ниво през януари.

„Втечненият природен газ, който може да се транспортира с кораб или по шосе, се оказа важен елемент за намаляване на зависимостта ни от внос на руски газ и за укрепване на сигурността на доставките“, се казва в проекта.

В него се добавя, че Комисията ще продължи международните преговори и ще надгради сегашния дял на ЕС от световния пазар, който в момента е около 15%.

Но трябва да се направи повече. Според проекта на Комисията, за да се избегне същия проблем с исторически ниските нива на съхранение, възникнали тази зима, средното съхранение в Европа трябва да бъде най-малко 80% до 30 септември 2022 г.

Комисията ще предложи механизъм, който да гарантира, че се предприемат действия, ако нивата на съхранение не са достатъчни за постигане на тази цел. Той също така обмисля да предложи законово изискване към страните от ЕС да гарантират, че минимално ниво на съхранение е постигнато до 30 септември всяка година.

В дългосрочен план Комисията се стреми да увеличи количеството на алтернативни газове, като биогаз и водород. Проектът предполага амбиция за производство на 35 милиарда кубически метра биогаз до 2030 г.

Междувременно, за да ускори въвеждането на възобновяем водород, Комисията ще разположи така наречения „водороден ускорител“, включително бързо прилагане на пакета за газ от декември и приоритетно разглеждане на одобрението на държавна помощ за водородни проекти.

Според проекта ,ЕС също ще трябва да внесе 10 милиона тона зелен водород до 2030 г.


„Нов енергиен пакт“

Електрификацията и възобновяемата енергия също са от ключово значение за намаляването на зависимостта на Европа от Русия. Според проекта, ако ЕС приложи изцяло своето законодателство в областта на климата за 2030 г., блокът ще намали зависимостта от газ с 23% до края на десетилетието.

За да се насърчат възобновяемите енергийни източници в Европа, проектът говори за „нов енергиен договор“ – съвместни усилия в цяла Европа за разгръщане на повече капацитет за възобновяема енергия.

„За да се възползва от сигурността на доставките от Европейския зелен договор и да намали зависимостта ни от доминиращ доставчик за внос на природен газ, новият енергиен пакт ще увеличи възобновяемата енергия в Европа чрез мобилизиране на допълнителни инвестиции, премахване на пречките пред възобновяемите енергийни източници – извеждане и овластяване на потребителите да играят активна роля на енергийния пазар.”

Като част от това страните от ЕС трябва да гарантират, че инвестициите във възобновяеми енергийни източници и свързаната мрежова инфраструктура се разглеждат в обществен интерес като се има предвид най-благоприятната налична процедура за планиране и издаване на разрешителни.

Тези инвестиции във възобновяеми енергийни източници могат да дойдат от множество области, но проектът предлага използването на допълнителни приходи от европейската схема за търговия с емисии, направени поради неочаквано високата цена на въглерода, и непредвидени печалби на компании, които са спечелили от кризата.

Страните от ЕС обаче трябва да се „въздържат от фискални мерки, насочени към високи наеми, които иначе биха били реинвестирани във възобновяема енергия“.

Държавите също трябва да се справят с „прекалено сложните административни процедури“, като процеси за разрешаване, които забавят инвестициите във възобновяема енергия. За да направят това, страните от ЕС трябва да разгледат няколко области, включително пространствено планиране за възобновяеми енергийни източници на сушата и в морето.

Наред с това трябва да се постави акцент върху отоплението и обновяването на сградите, за да се намали количеството енергия, от което Европа се нуждае – европейските сгради използват около 40% от общата енергия, консумирана от блока.

Ако ЕС въведе скорошното законодателство за енергийна ефективност и обновяване, до 2025 г. блокът ще осигури 17 милиарда кубически метра икономия на газ.

 

Източник: Euractiv