Стани член

Европейската инвестиционна банка прекратява финансирането на проекти за изкопаеми горива след 2021 г.

Новина • •
Европейската инвестиционна банка прекратява финансирането на проекти за изкопаеми горива след 2021 г.

Бордът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) прие в четвъртък нова политика за енергийно кредитиране и потвърди амбицията за по-активна политика в областта на климатичните действия и устойчивостта на околната среда, съобщиха от банката. Финансирането на групата на ЕИБ ще отключи 1 трилион евро за действия в областта на климата и устойчиви екологични инвестиции през десетилетието до 2030 г. Засилване на подкрепата на ЕИБ за чиста енергия. 

Новата политика за енергийно кредитиране описва пет принципа, които ще управляват бъдещия ангажимент на ЕИБ в енергийния сектор: даване на приоритет на енергийната ефективност с оглед подкрепа на новата цел на ЕС съгласно Директивата за енергийна ефективност на ЕС; енергийна декарбонизация чрез засилена подкрепа за ниско или нулеви въглеродни технологии, целяща да се постигне 32% дял на възобновяемата енергия в ЕС до 2030 г.; увеличаване на финансирането за децентрализирано производство на енергия, иновативно съхранение на енергия и електромобилност; осигуряване на инвестиции в мрежата, които са от съществено значение за нови периодични енергийни източници като вятър и слънчева енергия, както и засилване на трансграничните взаимовръзки; увеличаване на въздействието на инвестициите в подкрепа на енергийната трансформация извън ЕС. 

Решението на борда на ЕИБ приключва процеса на преразглеждане на политиките, в който бяха включени промишленост, институции, гражданско общество и широката общественост. В резултат на допитването от януари т.г. в банката са събрани над 149 писмени становища от заинтересовани организации и лица и петиции, подписани от над 30 000 души. През последните пет години Европейската инвестиционна банка предостави над 65 млрд. евро финансиране за възобновяема енергия, енергийна ефективност и разпределение на енергията. След одобрението на ревизираната политика за отпускане на енергия, от края на 2021 г. ЕИБ вече няма да обсъжда ново финансиране на проекти за изкопаеми горива, включително газ.

 

--> източник