Стани член

МАЕ: Слънчевите инсталации за домове, сгради и индустрия ще увеличат с 50% капацитета на ВЕИ до 2024 г.

Доклад • •
МАЕ: Слънчевите инсталации за домове, сгради и индустрия ще увеличат с 50% капацитета на ВЕИ до 2024 г.

Фотоволтаичните инсталации за домове, сгради и промишленост ще повишат глобалният капацитет на възобновяемата енергия с 50% през следващите пет години. Това обяви Международната агенция по енергетика (МАЕ) в прогнозата си до 2024 година. Според МАЕ общият производствен капацитет на енергия от възобновяеми източници ще нарасне с 50%, или с 1,2 теравата (1200 гигавата) до 2024-а година, спрямо 2,5 теравата за миналата година, което е еквивалентно на общия инсталиран енергиен капацитет на Съединените щати. 

В рамките на прогнозния период соларните фотоволтаици ще представляват почти 60% от този растеж, а вятърната енергия, добивана на сушата - около 25%, показва годишният доклад на МАЕ за глобални възобновяеми източници. В същото време се очаква делът на възобновяемите енергийни източници от общото световно производство на електроенергия да нарасне до 30% през 2024-а година от 26% към момента. Понастоящем биогоривата пък представляват 90% от възобновяемата енергия в транспорта и тяхното използване се очаква да нарасне с 25% за същия период, като Китай се очертава като основен двигател за напредъка в тази област. 

Намаляващите технологични разходи и по-ефективните правителствени политики са спомогнали за по-високите прогнози за разгръщане на възобновяемия енергиен капацитет след доклада от миналата година, отбеляза Международната агенция по енергетика. "Възобновяемите енергийни източници вече са вторият най-голям източник на електроенергия в света, но разполагането им трябва да се ускори допълнително, ако искаме да постигнем дългосрочните цели за климата, качеството на въздуха и достъпа до енергия“, заяви Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ.

Със съдържанието на доклада можете да се запознаете тук.

 

--> източник