Стани член

Европейската комисия прие четвъртия пакет проекти от общ интерес (PCI) за прилагане на трансгранична енергийна инфраструктура в ЕС.

Новина • •
Европейската комисия прие четвъртия пакет проекти от общ интерес (PCI) за прилагане на трансгранична енергийна инфраструктура в ЕС.

Вчера (31 октомври) Европейската комисия прие четвъртия пакет проекти от общ интерес (PCI) за прилагане на трансгранична енергийна инфраструктура в ЕС. Той отразява значението на инфраструктурата за енергийния съюз и представлява баланс между трите му основни цели: устойчивост, достъпност и сигурност на доставките. Съгласно Регламента за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E), приет през 2013 г., Комисията определя най-важните проекти (PCI) – електрическа свързаност, интелигентни мрежи, газ, нефт и въглеродния емисии в ЕС, които да се възползват от опростените възможности и права за кандидатстване за европейско финансиране от Механизма за свързване на Европа. 

Мигел Ариас Канете, Комисарят по въпросите на климата и енергетиката, заяви: „Европейският енергиен преход е в ход, с рекордни нива на възобновяема енергия и стремглаво падащи разходи. Но енергийната инфраструктура на Европа трябва да се развива в същата посока и със същата скорост, за да подкрепи този енергиен преход. Ето защо предлагаме да фокусираме новия списък с проекти върху ключови електроенергийни връзки и интелигентни мрежи. Това което правим днес  за да стимулираме на чистата енергийна инфраструктура е друг важен ход към за една по-устойчива, по-конкурентна и по-сигурна енергийна система, осигурявайки истинска европейска добавена стойност. 

Марош Шефчович (Вицепредседателят на Европейската комисия на енергийния съюз) каза: "Енергийният съюз е основен двигател на иновациите за чиста енергия в Европа. Ние гарантираме, че този енергиен преход е социално справедлив, води до иновации и се основава на интелигентна инфраструктура, която е адаптирана към нуждите на бъдещата енергийна система. Чрез нашите проекти от общ интерес изграждаме силни и добре свързани мрежи в цяла Европа, за да подобрим сигурността на доставките. "

Електричеството и интелигентните мрежи представляват повече от 70% от проектите, отразявайки нарастващата роля на възобновяемата електроенергия в енергийната система и необходимостта от усилване на мрежата, които дават възможност за интеграция на ВЕИ и повече трансгранична търговия. Проектите от четвъртия пакет са оценени и подбрани чрез открит и прозрачен процес през последните 18 месеца, в съответствие с разпоредбите на Регламента за TEN-E. 

Следващи стъпки - Актът, съдържащ четвъртия пакет PCI, приет вчера, ще бъде представен на Европейския парламент и на Съвета за двумесечен период без възражения, който може да бъде удължен еднократно.

С пълното съдържание на четвъртия пакет проекти от общ интерес (PCI)  да се запознаете тук.

 

--> източник