Стани член

МАЕ: ВЕИ доминират в инвестициите през тази година, но трябва да се утроят до 2030 г.

Новина • БФА •
МАЕ: ВЕИ доминират в инвестициите през тази година, но трябва да се утроят до 2030 г.

Илюстрация: МАЕ


Нов доклад на Международната енергийна агенция (IEA) очертава голям недостиг на инвестиции в чиста енергия, енергийна ефективност и други мерки за декарбонизация в критичен момент за климата. Ръководителят на МАЕ, Фейт Бирол, казва, че „трябва да бъдат мобилизирани много по-големи ресурси и насочени към чисти енергийни технологии, за да може светът да достигне беземисионна икономика до 2050 г. 

Въз основа на новата ни пътна карта към „нетна нула“, инвестициите в чиста енергия ще трябва да се утроят до 2030 г.“, като същевременно отбелязва, че през последните месеци е имало малко увеличение както на общите енергийни инвестиции, така и на инвестициите в безвъглеродни енергийни източници, съобщава Reneweconomy.

От общите инвестиции в нови централи доминира енергията от ВЕИ, а обемът на одобренията за нови електроцентрали, работещи на въглища, е спаднал през последните пет години с 80%. Докато инвестициите бяха приблизително на едно ниво през 2020 г., сега за 2021 г. МАЕ прогнозира рекордните 820 милиарда щатски долара вложения, като 70% от новия капацитет ще бъде за зелена енергия.

Докладът обаче подчертава, че петролните и газовите компании продължават да харчат по-голямата част от парите си за разширяване на добива на нефт и газ. „Очаква се инвестициите за петрол и газ нагоре по веригата да нараснат с около 10% през 2021 г., тъй като компаниите се възстановят финансово от шока през 2020 г.“. Въпреки това вложенията остават малко по-ниски от нивата преди пандемията.

По отношение на това, данните от доклада на МАЕ показват, че петролните и газовите компании са увеличили разходите си само за възобновяема енергия от 1% от общите капиталови разходи през 2020 г. до 4 на сто през първите пет месеца на 2021 г.

„Нововъзникващите стратегии за преходa на петролни и газови компании обхващат проектно финансиране, сливания и придобивания, рисков капитал и разходи за научноизследователска и развойна дейност и създават широка мрежа в бизнеса с чиста енергия. Нашето проследяване на тези проекти за 2021 г. предполага, че тези ангажименти вече започват да оказват влияние на пазара. Ако се запази за цялата година, това представяне би означавало, че делът на капиталовите инвестиции, насочени към инвестиции в чиста енергия, може да нарасне до над 4% спрямо 1 на сто през 2020 г. “, пишат в доклада си МАЕ.

Докладът също така подчертава няколко ключови фактора, свързани с износа на изкопаеми горива в Австралия. Австралийският износ на втечнен природен газ вероятно никога няма да достигне нивата, достигнати през 2010 г., по отношение на годишните инвестиционни разходи за санкционирани проекти, според прогнозите на IEA.

Докладът сочи, че макар Австралия да продължава да инвестира в доставки на въглища, тези разходи по същество трябва да се свият до малка част от нивата си за 2021 г. в световен мащаб, при сценарий за беземисионен свят до 2050 г.

В доклада на МАЕ е описано още, че „след дълго чакане, има признаци, че улавянето, използването и съхранението на въглерод (CCUS) е на път да започне да се развива като пазар в промишлени мащаби“. Но те също така предупреждават, че дори когато броят на планираните проекти на CCUS да е голям, само малка част от тези проекти в крайна сметка достигат до търговска експлоатация.

Изданието припомня, че докладът „State of Exploration 2021“ на Westwood Energy наскоро установи, че световните петролни и газови компании не полагат сериозни усилия за преминаване към чисти енергийни източници. „Докладът не открива доказателства за системна промяна в стратегията за проучване на промишлеността в отговор на енергийния преход през периода 2016-2020 г., нито в плановете за 2021 г. Наблюдава се обаче все по-голям фокус върху проучванията с по-кратък цикъл, след срива на цените на петрола през 2014 г. “, посочват анализаторите на Westwood Energy.

 

Източник: 3Е News