Стани член

Актуални новини и позиции

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи


Във връзка с общественото обсъждане на проект на Наредба № 6 от ..... 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, БФА депоз...

Виж повече
Новина
КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Снимка: БГНЕС

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисия...

Виж повече
БФА Ви пожелава Светли Празници!

БФА Ви пожелава Светли Празници!


Екипът на БФА Ви пожелава Светли Коледни и Новогодишни празници!Нека да приключим годината с усмивка и да започнем новата с надежда!Весела Коледа ...

Виж повече
Новина
Европейският съюз подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро

Европейският съюз подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро


След като Европейската комисия одобри териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фо...

Виж повече
Новина
Съветът на Европейския съюз се споразумя за удължаване на срока на действие на спешните мерки

Съветът на Европейския съюз се споразумя за удължаване на срока на действие на спешните мерки

Илюстрация: Съвет на ЕС

На 19 декември европейските министри постигнаха политическо споразумение за удължаване на срока на прилагане на ...

Виж повече
Новина
COP28 приключи с "историческо споразумение" за нова ера в действията в областта на климата

COP28 приключи с "историческо споразумение" за нова ера в действията в областта на климата

Снимка: AP Photo/Peter Dejong

На 13 декември COP28 приключи с историческо споразумение между 198 страни за нова ера в действията по клим...

Виж повече
Новина
Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Снимка: PP Photos/Shutterstock

Днес Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на п...

Виж повече
Новина
ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности

ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности

Снимка: Dimitrisvetsikas1969/Pixabay

Интернет страницата на ЕСО ЕАД предлага специална електронна платформа за регистрация и преглед на ...

Виж повече
Новина
Европейската комисия определя действия за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Европейската комисия определя действия за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Снимка: Shutterstock

Взаимосвързаните и стабилни електроенергийни мрежи са в основата на вътрешния енергиен пазар на ЕС и са от ключово ...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предложи удължаване на срока на действие на извънредните мерки в областта на енергетиката с 12 месеца

Европейската комисия предложи удължаване на срока на действие на извънредните мерки в областта на енергетиката с 12 месеца

Илюстрация: AdobeStock: fotowunsch - Fabrizio - Joeri

На 28 ноември Европейската комисия предложи удължаване с 12 месеца на извънредните...

Виж повече
Новина
COP28, IRENA и GRA очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

COP28, IRENA и GRA очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

Снимка: JIA YU/MOMENT/GETTY IMAGES PLUS

Председателството на COP28, Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) и Глобалният ...

Виж повече
Новина
София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради

Снимка: Shutterstock

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофами...

Виж повече
Новина
Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия

Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия

Илюстрация: Съвет на ЕС

Вчера Съветът на Европейския съюз постигна съгласие (общ подход) по предложение за изменение на структурата на п...

Виж повече
Новина
Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник

Снимка: JIA YU/MOMENT/GETTY IMAGES PLUS

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерски съвет на ...

Виж повече
Новина
Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници

Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници


Днес Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми ...

Виж повече
Новина
Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката


Парламентът прие на второ четене промените на Закона за енергетиката.Измененията предвиждат Националната електрическа компания (НЕК) от 1 юли 2024...

Виж повече