Стани член

Цена „Задължения към обществото“ и пазарни прогнози за следващия ценови период

Цена „Задължения към обществото“ и пазарни прогнози за следващия ценови период
Кога?
11 Юни, от 00:00 до 00:00 ч.
Къде?
Хотел Балкан, София
Подробности

На 11-ти юни 2019г, се проведе експертна дискусия от поредицата Energy Managers’ Forum на тема: Цена „Задължения към обществото“ и пазарни прогнози за следващия ценови период,  на която БФА е генерален спонсор.

Основни участници в дискусията бяха: Доц. Иван Иванов, Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране; Венцислав Марков, Ръководител управление „Регулация, цени и икономически анализи“, НЕК ЕАД; г-жа Меглена Русенова, Председател на УС на БФА; Боян Кършаков, Председател на УС, Сдружение Хидроенергия; Калоян Стайков, Старши икономист, Институт за пазарна икономика.

По време на събитието бяха дискутирани две основни теми: 

  1. Формирането на цената, на база посочените в доклада на КЕВР прогнози за пазара и определените преференциални цени, както и ефектът от цената върху енергийните консуматори.
  2. Ефектите върху електроенергийния пазар от включването на производителите с мощност 1 МВт и над 1 МВт в борсовата търговия с електроенергия.

По долу на отделните линкове, ще намерите презентациите на участниците от събитието.

Венцислав Марков - НЕК ЕАД

Меглена Русенова - БФА

Боян Кършаков - Хидроенергия

Калоян Стайков - ИПИ