Стани член

Интегриран национален план за енергетика и климат за периода до 2030

Интегриран национален план за енергетика и климат за периода до 2030
Кога?
06 Февруари, от 11:00 до 14:00 ч.
Къде?
Хотел Балкан, София
Подробности

На 6 февруари, от 13:00 до 16:00 ч. в зала Сердика на х-л Балкан се проведе експертна дискусия на тема „Интегриран национален план за енергетика и климат за периода до 2030 г.“, част от поредицата Energy Managers’ Forum.

След приемането на Пакета „Чиста енергия за всички европейци“, залагащ по-високи цели за намаляване на въглеродните емисии, за увеличаване дела на ВЕИ и за постигане на по-висока енергийна ефективност, страните-членки на Европейския съюз трябва да изготвят национални интегрирани планове за енергетика и климат.

Основни акценти: 
- избраната стратегия за намаляване на въглеродните емисии;
- сигурността на енергийните доставки;
- енергийната ефективност като основен елемент в интегрирания план;
- политики за достигане на националната цел за ВЕИ до 2030 г.;
- ефектите и промените за енергийния бизнес за периода до 2030 г.;

Българска фотоволтаична асоциация е генерален спонсор на събитието.

По долу на отделните линкове, ще намерите презентациите на участниците от събитието.

Ивайло Алексиев - АУЕР

Юлиан Попов - Европейската климатична фондация

Красимир Кръстев - ВЕИ експерт