Стани член

Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП, чрез договори за компенсиране с премии

Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП, чрез договори за компенсиране с премии
Кога?
20 Март, от 11:00 до 14:00 ч.
Къде?
Хотел Балкан, София
Подробности

На 20 март, от 13:00 до 16:00 ч. в зала Сердика на х-л Балкан се проведе експертна дискусия на тема „Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП, чрез договори за компенсиране с премии“, част от поредицата Energy Managers` Forum.

На събитието се дискутираха най-важните промени, които предстоят в енергийното законодателство:
- Преминаване към договори за компенсиране с премии на производителите на електроенергия от 1 MWp до 4 MWp, считано от 01.07.2019 г.;
- Намаляване на административната тежест за производителите до 30 kW – подаване на заявления към АУЕР и Фонд „СЕЕС“ един път годишно;
- Създаване на пазарен механизъм за насърчаване на изграждането на ВЕИ централи за собствени нужди, присъединени след 01.07.2019 г.;
- Отпадане на цената за пренос и достъп при износа на електрическа енергия;
- Въвеждане на месечна разполагаемост на Обществения доставчик (НЕК ЕАД);
- Въвеждане на задължение за разпределителни дружества да предоставят на потребители с консумация над 10 kWh данни от меренето в реално време, и други.;

Българска фотоволтаична асоциация е генерален спонсор, а Председателят на Управителния съвет г-жа Меглена Русенова взе участие като лектор на събитието.

По долу на отделните линкове, ще намерите презентациите на участниците от събитието.

Меглена Русенова - БФА

Боян Кършаков - Хидроенергия