Стани член

Председателят на КЕВР се срещна с представители на НЕК

Новина • БФА •
Председателят на КЕВР се срещна с представители на НЕК

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше проведена работна среща между ръководството на регулатора и Националната енергийна камара, съобщава КЕВР. В разговора, които се състоя по инициатива на Камарата, от страна на Комисията участваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членове на регулатора и експерти, а Националната енергийна камара беше представена от членовете на УС на сдружението.

Провеждането на срещата е в изпълнение на политиката на КЕВР за публичност и прозрачност на регулаторната политика посредством редовни контакти с представители на всички заинтересовани страни за обсъждане на актуални теми в енергийния сектор, изтъква енергийният регулатор. На проведените разговори бяха обсъдени поставени от Камарата въпроси, свързани с необходимостта от промени в сегашния механизъм за постигане на националните цели в областта на енергийна ефективност, с функционирането на пазара на балансираща електроенергия, както и ролята на регулатора за осигуряване на прозрачността на борсовата търговия с електроенергия и недопускане на злоупотреби от страна на пазарни участници.

Във връзка с една от обсъжданите теми – за енергийна ефективност, участниците в срещата изразиха общото мнение, че мерките по механизма за постигане на националните цели не трябва да доведат до допълнително финансово натоварване на крайните клиенти и на цялата енергийна система.