Стани член

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Новина • БФА •
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Снимка: Shutterstock

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката. Законопроектът въвежда разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Част от предложените изменения и допълнения са свързани и с изпълнение на реформите „Либерализация на пазара на електроенергия“ и „Разработване на дефиниция и критерии за енергийна бедност“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.

>> Проект на ЗИД ЗЕ

 

Източник: МЕ