Стани член

Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.

Новина • БФА •
Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.


На 30.08.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия от ВЕИ с обекти с инсталирана мощност над 1 MW, без договор за компенсиране с премии.

Припомняме, че с приемането на Държавния бюджет на Република България за 2023 г., внасянето на целеви вноски от енергийните предприятия и ВЕИ производителите във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се удължи до края на 2023 г.

Според Решението на Министерски съвет, производителите на електроенергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./MWh стойност на произведената електроенергия. Над този таван производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

С текста на Решението на Министерски съвет може да се запознаете на следния линк.