Стани член

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

• БФА •
Становище на БФА във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия


Във връзка с общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, БФА депозира Становище до Председателя и членовете на КЕВР.С текста на Становището може да се запознаете ТУК.