Стани член

Становище на БФА относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Позиция • БФА •
Становище на БФА относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници


Във връзка с обявения за обществено обсъждане от Министерството на енергетиката проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, БФА депозира писмено становище до Министъра на енергетиката, в което представя своите предложения.

С текста на становището може да се запознаете ТУК.