Стани член

Становище на БФА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван за обществено обсъждане на 27.07.2023 г.

Становище • БФА •
Становище на БФА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван за обществено обсъждане на 27.07.2023 г.

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, БФА депозира становище до Министъра на енергетика.

С текста на становището може да се запознаете на следния линк.