Стани член

Становище на БФА относно измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия

Становище • •
Становище на БФА относно измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия

Във връзка с предложения от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Българската фотоволтаична асоциация (БФА) изготви становище, което представи в срок в Енергийния регулатор.

Основното предложение, което правим е, в ПТЕЕ да бъде уреден договора между производителите от ВЕИ с инсталирана мощност 4 МВ и над 4 МВ и координатора на балансиращата група, в случаите когато производителите са избрали чрез координатор да продават произведената електрическа енергия на организиран борсов пазар (чл. 100, ал. 6 от ЗЕ).

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук