Стани член

Становище на БФА и БГВЕА относно публикувания за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Позиция • БФА •
Становище на БФА и БГВЕА относно публикувания за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Във връзка с предложения за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА) изготвиха съвместно становище, в което представят своята позиция.


С текста на становището може да се запознаете ТУК.