Стани член

Съвместно становище на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно промяна на прогнозната цена за ВЕИ производители чрез Проект за изменение на ценовото решение на КЕВР

Становище • БФА •
Съвместно становище на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно промяна на прогнозната цена за ВЕИ производители чрез Проект за изменение на ценовото решение на КЕВР

Във връзка с предложения за обществено обсъждане Проект за изменение на ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Асоциацията на търговците с електрическа енергия в България (АТЕБ) и Българска фотоволтаична асоциация (БФА) изготвиха съвместно становище, в което представят своята позиция.


С текста на становището може да се запознаете ТУК.