Стани член

Съвместно писмо на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно актове на КЕВР, които противоречат на решението на Народното събрание за мораториум и застрашават функционирането на свободния пазар

Становище • БФА •
Съвместно писмо на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно актове на КЕВР, които противоречат на решението на Народното събрание за мораториум и застрашават функционирането на свободния пазар

На 06.01.2022 г.  БГВЕА, АТЕБ и БФА изпратиха съвместно писмо до Министър-председателя, Министъра на финансите, Министъра на енергетиката и Председателя на Комисията по енергетиката в Народното събрание относно актове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които противоречат на решението на Народното събрание за мораториум и застрашават функционирането на свободния пазар.

Писмото ще откриете ТУК.