Стани член

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

• БФА •
Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи


Във връзка с общественото обсъждане на проект на Наредба № 6 от ..... 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, БФА депозира Становище до Председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

С текста на Становището може да се запознаете ТУК.