Стани член

Становище на БФА във връзка с Параграф 3 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

• БФА •
Становище на БФА във връзка с Параграф 3 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.На 16.11.2023 г. БФА депозира становище до Министъра на финансите във връзка с параграф 3 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г., който предвижда продължаване на режима за таван на приходите на производителите на електрическа енергия и за календарната 2024 г.

С текста на Становището може да се запознаете ТУК.