Стани член

SolarPower: Инсталираните мощности, ще надхвърлят 1000 ГВт през 2022 г.

Доклад • БФА •
SolarPower: Инсталираните мощности, ще надхвърлят 1000 ГВт през 2022 г.

Европейската асоциация за слънчева енергетика SolarPower Europe публикува прогнозата си за развитие на фотоволтаичната слънчева енергетика до 2023 година. В прогнозата се разглеждат три сценария за развитие. Прогнозата за 2019 г. - очакването на SolarPower Europe е, че броят на страните, инсталирали над 1 ГВт слънчева енергия ще нарасне от 11 през 2018 г. на 16 през 2019 г. В съответствие с основния  сценарий през тази година очакването е слънчевата енергетика да се увеличи със 128 ГВт, което е много повече от 2018 г. (102,4 ГВт). 

Според преценката на авторите на прогнозата, Китай ще остане най-голям играч на световния пазар. Очакването е в страната да бъдат въведени в експлоатация 43 ГВт, което е почти толкова, колкото и през миналата 2018 г. Според песимистичния сценарий, (Low Scenario) обемът от нови мощности ще е само 85 ГВт,  което обаче  може да се случи само при строги ограничения.Оптимистичният сценария (High Scenario) предвижда, че в света ще бъдат изградени 165,4 ГВт нови слънчеви мощности. Тази прогноза изглежда почти невероятна, но както припомнят от асоциацията, слънчевата енергетика в миналото често и предлагала доста изненади.Прогнозата за 2019 г. е , че в Европа ще бъдат изградени около 20,4 ГВт нови слънчеви мощности, което е с 80 % повече от изградените 11,3 ГВт през миналата година. 

Прогноза за развитие на световната слънчева енергетика през 2023 година, SolarPower Europe гледа с много голям оптимизъм за развитието на фотоволтаичната енергетика. Основният сценарий на асоциацията за слънчева енергетика предвижда ръст  през 2020 г.  със 144 ГВт (ръст от 12 % годишно). През следващите три години въвеждането на нови централи може да е от порядъка на 158 ГВт (+ 10%), 169 ГВт (+ 7%) и 180 ГВт (+ 6 %) съответно. В случай, че тези прогнози се сбъднат, общата инсталирана мощност ог фотоволтаични системи в света ще се увеличи до 900 ГВт в края на 2021 г. , до 1,1 ТВт през 2022 г. и някъде до 1,3 ТВт към края на 2023 г.

Пълния доклад, може да прочетете тук.