Стани член

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради

Новина • БФА •
София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради

Снимка: Shutterstock

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради. От това обаче ще могат да се възползват съвсем малка група домакинства - само тези, които са заменили печките си на дърва и въглища с климатици (термопомпа въздух-въздух) по предишни програми на общината, предава Капитал.

За целта е обявен търг, с който се търси фирма изпълнител за доставката на общо 220 фотоволтаични системи. Бюджетът е 4.3 млн. лв без ДДС., или около 20 хил. лв. за една централа от 4 kW заедно с батериите. На пръв поглед цената изглежда пазарна, но ако се сравняват единични проекти, каквито вече се предлагат от редица фирми. В случая обаче става дума за мащабна схема с 220 отделни солара, което би трябвало да понижи цената.

Вероятно принципът на доставка до домакинствата ще е същият, както при програмата за смяна на замърсяващите печки на въглища, тъй като двете са свързани, и ще има отворена покана на сайта на общината и формуляр, с който хората да кандидатстват. Поканата към тях ще бъде пусната, след като бъде избран изпълнител по процедурата. Срокът за подаване на оферти е кратък - до 23 ноември, става ясно от сайта на Агенцията за електронни обществени поръчки.

Предвижда се да могат да кандидатстват само еднофамилни сгради, което значи, че от мярката ще могат да се възползват живеещите в къщи, които преобладават в квартали като "Драгалевци", "Бояна", "Сименово", "Кръстова вада" , както и в градове и села, попадащи на територията на общината, като Банкя, Нови Искър, Бистрица и др. В това има известна логика, тъй като, от една страна, ограничението на мощността до 4 кВт е точно колкото за едно домакинство, а от друга, при кооперациите управлението на такива обекти става много по-сложно.

Изискването за фотоволтаичните системи да могат да кандидатстват само домакинства, които са сменили печки на дърва с климатици, по другата програма на общината, която беше удължена, изглежда ограничаващо. Но в това има логика - така те могат да ползват зеления ток за захранване на климатика и реално отоплението може да излезе безплатно, което пък да е допълнителен стимул за отказа от горене на дърва и въглища. Освен това сега на тези домакинства се дават помощи за отопление, които при осигуряването на соларните панели може да отпаднат, тъй като няма да има реална нужда от тях.

В решението на Столичния общински съвет, което разрешава провеждането на поръчката за новите солари, се вижда, че другите условия към кандидатите са:

  • домакинството да притежава самостоятелен жилищен обект (еднофамилна жилищна сграда), имащ електромер и партиден номер;
  • жилището да е основно за кандидата краен получател на помощта;
  • жилището да не е свързано към топлопреносна мрежа.

Поръчката включва доставката, монтажа на системи с мощност 4 kW върху покривите, с допълване на енергия от мрежата, както и батерии и устройства, които да не позволяват връщане на електричество. Това прави по 6 до 8 панела на домакинство - а подобна децентрализация намалява шанса за големи излишъци на ток. Финансирането е по новата европейска програма "Околна среда" (2021-2027), като търгът с така зададените условия реално се пуска в края на мандата от администрацията на кмета Йорданка Фандъкова (27 октомври), но ще бъде довършена от следващия кмет. Прогнозно, изпълнител би могъл да бъде избран през пролетта на 2024 г., ако няма обжалвания. В този сценарий поканата за кандидатстване може да бъде пусната най-късно през лятото.

Общината търси изпълнител, който да изготви проект за монтажа на фотоволтаичната система, да я доставя, инструктира получателите и след това да се грижи за гаранционното обслужване. Включва се и застраховка на системата и годишни технически прегледи. Прогнозното общо количество за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични системи за собствено потребление е 220 броя, но ако кандидатите предложат по-ниски цени ще могат да се изпълнят повече проекти.

Изискванията към кандидатите са две: да са реализирали общ оборот, не по-малък от 25% от прогнозната стойност (4.3 млн. лв.) за последните три финансови години, както и за същия период да са изпълнили поне една доставка със сходен предмет.

Вече има завършени проучвания за соларния потенциал на територията на София, които потвърждават ефективността на производството на енергия от соларни и фотоволтаични инсталации. Столичната община попада в зона, където е постижимо 1100 - 1200 kWh годишно производство на електрическа енергия с фотоволтаични технологии от 1 KW номинална инсталирана мощност, се казва в изследване на Фотоволтаична географска информационна система (PVGIS). За сравнение глобалната сума на слънчевата радиация върху единица повърхност, разположена под оптимален ъгъл, е между 1500 - 1600 kWh на година.

Проблем специално при София е и запрашеността, която намалява ефективността на панелите, в някои случаи с до 30%.

 

Източник: Капитал