Стани член

План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

Новина • БФА •
План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

Снимка: Mauro Bottaro

Днес Съветът на ЕС официално прие регламент за изменение с цел включване на глави за REPowerEU в Механизма за възстановяване и устойчивост. Целта е да се укрепи стратегическата автономност на ЕС чрез диверсифициране на енергийните му доставки и прекратяване на зависимостта му от вноса на руски изкопаеми горива. Това е последният етап от процедурата по приемане.

На практика държавите членки ще могат да добавят нова глава за REPowerEU към националните си планове за възстановяване и устойчивост в рамките на NextGenerationEU, за да се финансират ключови инвестиции и реформи, които ще спомогнат за постигането на целите на REPowerEU.

Сред основните цели на REPowerEU са повишаване на издръжливостта, сигурността и устойчивостта на енергийната система на Съюза чрез необходимото намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и диверсификация на енергийните доставки на равнището на ЕС, включително чрез увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност и капацитета за съхранение на енергия.

За финансиране на инвестициите и реформите ще бъдат предоставени допълнителни безвъзмездни средства в размер на 20 млрд. евро. Източниците на финансиране ще бъдат Фондът за иновации (60%) и съсредоточаването в началото на периода на квотите по СТЕ (40%).

Коефициентът на разпределение е формула, която отчита политиката на сближаване, зависимостта на държавите членки от изкопаеми горива и увеличаването на цените на инвестициите.

Държавите членки ще имат допълнителни възможности да искат подкрепа под формата на заем, включително в случай на искания над 6,8% от БНД, когато се прилагат съответните условия. Държавите членки ще имат възможност за доброволни трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит.


Контекст и следващи стъпки

На 18 май 2022 г. Европейската комисия предложи пакета REPowerEU, с който се изменят Регламентът за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и други законодателни актове.

Съветът постигна съгласие по позицията си относно предложението на 4 октомври 2022 г. На 10 ноември Европейският парламент прие редица изменения на законодателното предложение, които представляват позицията му в преговорите със Съвета.

Тристранните преговори започнаха на 16 ноември и приключиха с постигнатото на 14 декември 2022 г. предварително споразумение.

Европейският парламент прие регламента на първо четене на 14 февруари 2023 г. След като днес Съветът прие регламента, той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на следващия ден.


>> Регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка с главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост

 

Източник: Съвет на ЕС