Стани член

IRENA: Трансформация на глобалната енергийна система.

Доклад • •
IRENA: Трансформация на глобалната енергийна система.

Нов доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) показва, че увеличаването на използването на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) в съчетание с електрификацията на потреблението на енергия може да обезпечи над три четвърти от изхвърлянето на емисиите, свързани с енергетиката, което е необходимо за постигане на глобалните цели в областта на климата. Електричеството ще съставлява почти половината от крайното потребление на енергия. 

Глобалното производство на електроенергия през този период ще се увеличи почти двойно, като основната част от нея ще се произвежда от вятър и слънце. „Надпреварата за безопасно климатично бъдеще влезе в решаващ етап“, смята генералният директор на IRENA Francesco La Camerа. „Възобновяемите източници на енергия са най-ефективното и леснодостъпно решение за обръщане на тенденцията на ръст на емисиите от СО2. Съчетанието на възобновяемите източници на енергия с по-голяма електрификация може да осигури 75 % от необходимото съкращение на въглеродните емисии, свързани с енергетиката.

Пълния доклад, може да прочетете тук.