Стани член

Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз

Новина • БФА •
Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз


Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по-добра защита на потребителите от прекомерна нестабилност на цените, подпомагане на достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и повишаване на устойчивостта на пазара.

Настоящата система осигуряваше ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години, като позволяваше на ЕС да извлича икономическите ползи от единния енергиен пазар, гарантираше сигурността на доставките и стимулираше процеса на декарбонизация. Системата обаче показа и някои недостатъци. В настоящата криза с произтичащите от нея високи и нестабилни цени на електроенергията икономическата тежест падна върху крайните потребители. Поради това е необходима реформа, за да се защитят по-добре домакинствата и предприятията от високите цени на енергията, да се повиши устойчивостта и да се ускори преходът, определен в Европейския зелен пакт и плана REPowerEU.

От решаващо значение е всички европейци, от големите промишлени потребители до МСП и домакинствата, да се възползват от растежа и от ниските експлоатационни разходи на енергията от възобновяеми източници. Гарантирането на пряк достъп до чиста енергия на достъпни цени за всички потребители ще изисква пазарни инструменти за постигане на по-стабилни цени и договори въз основа на действителните разходи за производство на енергия.

Обществената консултация ще подпомогне работата на Комисията по законодателно предложение, като целта е то да бъде представено през първото тримесечие на тази година. Консултацията ще продължи до 13 февруари и е съсредоточена върху четири основни области:

  • намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на природния газ и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници;
  • подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и пълноценно да се използват алтернативи на газа, като например оптимизация на потреблението и съхранение на енергия;
  • подобряване на защитата и овластяването на потребителите;
  • подобряване на прозрачността, надзора и интегритета на пазара.


Контекст

От лятото на 2021 г. насам цените на енергията претърпяха безпрецедентни скокове и нестабилност и оказаха сериозно въздействие върху домакинствата и икономиката в ЕС. За да се смекчат последиците от това развитие на пазара, Комисията предложи и държавите членки се споразумяха за широк набор от спешни мерки за справяне с високите цени на енергията, като същевременно се гарантира сигурността на доставките.

Европейският съвет призова Комисията да ускори работата по структурната реформа на пазара на електроенергия с двойната цел да се гарантира европейският енергиен суверенитет и да се постигне неутралност по отношение на климата. Планираната реформа на структурата на пазара на електроенергия беше обявена от председателя Фон дер Лайен в годишната ѝ реч за състоянието на Съюза миналата година и включена в работната програма на Комисията за 2023 г. Общите очертания на подобрената структура на пазара на електроенергия бяха представени на министрите от комисаря по въпросите на енергетиката Кадри Симсон на заседанието на Съвета по енергетика на 19 декември.

 

Източник: Европейска комисия