Стани член

COP28, IRENA и GRA очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

Новина • БФА •
COP28, IRENA и GRA очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

Снимка: JIA YU/MOMENT/GETTY IMAGES PLUS

Председателството на COP28, Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) и Глобалният алианс за възобновяеми енергийни източници (GRA) представиха на събитие в Абу Даби съвместен доклад, озаглавен "Утрояване на възобновяемата енергия и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.: решаващи стъпки към 1,5 °C".

Докладът предоставя приложими политически препоръки за правителствата и частния сектор за това как да се увеличи глобалният капацитет за възобновяема енергия до поне 11 000 GW, като същевременно се удвои средното годишно подобрение на енергийната ефективност през целевия период. Това попада в обхвата на целта на Програмата за действие на председателството на COP28 за ускоряване на справедливия и организиран енергиен преход, за да се запази целта от 1,5 °C в рамките на постижимото.

Докладът беше представен в рамките на срещата Pre-COP, която се проведе в Абу Даби един месец преди COP28 и на която държавите поставиха основите на преговорите на световната среща на върха по въпросите за климата. Докладът има за цел да помогне на страните да се ориентират за основните фактори, необходими за постигане на енергийните цели.

Председателят на COP28 д-р Султан Ал Джабер заяви в доклада: "Утрояването на производството на енергия от възобновяеми източници и удвояването на енергийната ефективност са сред най-важните лостове за намаляване на емисиите на парникови газове. Сега призовавам всички да се обединим, да се ангажираме с общи цели и да предприемем всеобхватни вътрешни и международни действия, както е посочено в този доклад, за да превърнем амбициите си в реалност."

Генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера добави: "Нашата мисия е толкова ясна, колкото и спешна: Нуждаем се от съгласувани действия за утрояване на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Това включва спешно преодоляване на дълбоко вкоренените системни бариери в инфраструктурата, политиката и институционалния капацитет, произтичащи от ерата на изкопаемите горива. Световната прогноза за енергийния преход на IRENA, която представлява аналитичната основа на настоящия доклад, предупреждава, че енергийният преход опасно се е отклонил от правилния път и изисква незабавни, радикални колективни действия. Този доклад очертава действията, които правителствата трябва да приоритизират, за да ускорят глобалния енергиен преход и да запазят 1,5 °C."

Брус Дъглас, главен изпълнителен директор на Глобалния алианс за възобновяеми енергийни източници, заяви: "Утрояването на възобновяемата енергия и удвояването на енергийната ефективност е най-въздействащият ангажимент, който политиците могат да поемат в борбата с изменението на климата. Тези стъпки ще доведат до по-чисти електроенергийни системи, ще отворят достъпа до достъпна енергия и ще осигурят чисти зелени работни места за милиони хора. Бързото увеличаване на възобновяемата енергия ще изисква политиците да работят ръка за ръка с индустрията и гражданското общество, за да изпълнят спешно благоприятните действия в настоящия доклад - инфраструктура и експлоатация на системата; политика и регулиране; и вериги за доставки, умения и капацитет. От решаващо значение е, че тези области трябва да бъдат подкрепени от евтино финансиране и международно сътрудничество. Да работим заедно, за да осигурим жизнеспособно бъдеще за всички."

 

Източник: IRENA