Стани член

БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)

• БФА •
БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)


Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, БФА депозира становище до Министъра на енергетика.

С текста на становището може да се запознаете на следния линк.