Стани член

Търсенето на соларна енергия в ЕС ще достигне 30GW през 2022-ра

Доклад • •
Търсенето на соларна енергия в ЕС ще достигне 30GW през 2022-ра

Пазарът на соларна енергия в ЕС е нараснал с около 60% или 10GW, през изминалата година. Общото търсене на слънчева енергия във всички фотоволтаични пазари на ЕС ще продължи да нараства поради по-ниските цени на модулите и може да достигне годишен обем от 30GW в рамките на следващите четири години. Това прогнозира нов доклад на немските анализатори Agora Energiewende и английските им колеги Sandbag.

Междувременно соларната енергия е достигнала дял от 4% в електроенергийния микс на ЕС. Въпреки положителните новини, авторите на доклада отбелязват, че „ЕС представлява по-малко от десет процента от световния пазар на слънчева енергия, който миналата година възлиза на 109 гигавата.“

Според анализа, текущата траектория на растежа на слънчевата енергия ще продължи и през следващите години. Все по-ниските цени на модулите ще стимулират търсенето. В Италия и в Гърция соларното електричество представлява най-висок дял в енергийния микс на съответната страна - респективно около 9% и 7%. Същевременно Ирландия, Финландия, Полша, Швеция, Хърватия и Унгария имат най-ниските нива на развитие на слънчевата енергия, всяка с дял от 1%.

Пълния доклад, може да прочетете тук.