Стани член

Светът се нуждае от 131 трлн. долара инвестиции за зелена трансформация

• БФА •
Светът се нуждае от 131 трлн. долара инвестиции за зелена трансформация

За да бъде изпълнена целта за опазване на околната среда, инвестициите в енергийната трансформация в световен мащаб трябва да се повишат с 30% до общо 131 трлн. долара до 2050 г. Изчисленията са на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Това означава, че средно на година светът се нуждае от 4,4 трлн. долара, за да постигне своите планове.

Амбициите са до края на това столетие да не бъде допуснато повишаване на глобалните температури с повече от 1,5°С. Това може да стане с комбинация от технологии и иновации, които да подпомогнат енергийната трансформация, управлението на емисиите парникови газове и подобряване на социалния и икономическия живот.

Затова е нужно международно сътрудничество, за да бъде гарантиран достъпът до енергия, пише още Агенцията.

И към момента има много беземисионни технологии за енергийните системи, използващи възобновяеми енергийни източници за производство на енергия, зелен водород и биогорива. Те ще доминират в енергийния сектор през следващите години, убедени са в IRENA. Анализаторите коментират, че е нужна обаче комбинация от технологии, които да подпомогнат изпълнението на амбициите.

Те включват повишаването на енергийната ефективност на производството, което ще гарантира, че няма да има забавяне на икономическия растеж, както и декарбонизиране на енергийните системи с превес на възобновяемите източници. Капацитетът на възобновяемите източници трябва да се увеличи 10 пъти до средата на века.

Експертите залагат още и на електрификация на сградите, индустрията и транспорта, което всъщност ще бъде в помощ на цялостното намаляване на емисиите.

Освен препоръки от IRENA виждат като начин за изпълнение на заложените цели още и насърчаване на производството и употребата на зелен водород, биогорива и таргетирано използване на устойчива биомаса. Според изчисленията до 2050 година около 30% от електроенергията, произведена от ВЕИ, ще трябва да отива за производството на биогорива и водород.

На фона на тези заявки и нуждата от увеличено финансиране пазарите и инвеститорите вече изглеждат готови да се откажат от изкопаемите горива и да залагат на енергийните иновации, включително и за проекти за възобновяеми източници.

 

>> източник