Стани член

Становище на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно промяна на прогнозната цена за ВЕИ производители чрез Проект за изменение на ценовото решение на КЕВР

Позиция • БФА •
Становище на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно промяна на прогнозната цена за ВЕИ производители чрез Проект за изменение на ценовото решение на КЕВР

Вчера, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува проект на решения, с които предлага от 01.01.2022 г. нови значително по-високи прогнозни пазарни цени за производителите на енергия от възобновяеми източници.

Предложеният подход на КЕВР не отчита факта, че значителна част от ВЕИ производителите са продали енергията си по дългосрочни договори на фиксирана цена (ориентирана към определената за целия период прогнозна пазарна цена) за шест или дванадесет месеца, без да реализират т. нар. „свръх приход" от продажба на свободен пазар.

Приемането на предложените от КЕВР прогнозни пазарни цени от 01.01.2021 г. ще нарушат финансовата стабилност на голяма част от ВЕИ производителите и са поредния регулаторен удар върху сектора.

От БФА ще участваме в насроченото за утре (15.12.2021 г.) обществено обсъждане и ще дадем убедителни аргументи за запазване на настоящите нива на референтните цени за производителите от ВЕИ с фиксирани договори.

Съвместно с Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) подготвяме становище до Министър-председателя, Министъра на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране, което ще откриете ТУК.

Проект на решение относно изменение на определените премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW ще откриете ТУК.

Проект на решение за изменение на цените в сектор „Електроенергетика" по време на регулаторния/ценовия период ще откриете ТУК.