Стани член

С 30 млн. лв. ще се финансират системи за възобновяеми енергийни източници в държавните болници

Новина • БФА •
С 30 млн. лв. ще се финансират системи за възобновяеми енергийни източници в държавните болници


Държавните лечебни заведения ще получат финансиране за възобновяеми енергийни източници, за да подобрят енергийната си ефективност и намалят сметките си за електроенергия. За целта ще бъдат осигурени близо 30 млн. лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пилотният проект се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по инструмента за възстановяване от кризата с COVID-19 REACT-EU. Общият бюджет по този инструмент е над 129 млн. лв.  Това обяви заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на програмата Деляна Иванова на годишната среща за преглед на нейното изпълнение. В събитието участваха Агнес Монфрет – началник на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Главна Дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, експерти от Министерски съвет, Министерството на финансите, Фонда на фондовете и др.

Зам.-министър Иванова отбеляза, че в момента процедурата за подпомагане на държавните болници е в етап на одобрение и се очаква да стартира до края на май. Бенефициент ще бъде Министерство на здравеопазването в партньорство с държавни лечебни заведения.

Пилотното изграждане на системи за производство на електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници ще помогне на болниците да не са изцяло зависими от покупката на електрическа енергия, на природен газ или дизелово гориво за отопление. Мярката ще подпомогне значително болниците, разположени в стар сграден фонд, който е енергийно неефективен и консумацията на енергия е изключително висока. По този начин ще се облекчи финансовото им състояние и ще се намали замърсяването на околната среда. С енергията от собствени ВЕИ ще може да се захранват отделни болнични системи, което ще доведе до значителни спестявания и ще намали въглеродния отпечатък, стана ясно при представянето на проекта. „Основната ни цел е да укрепим капацитета и устойчивостта на здравната система“, коментира заместник-министърът.

Деляна Иванова информира, че в процес на одобрение са още два проекта, насочени към здравната система с финансиране от 100 млн. лв. от ОПРР по линия на REACT-EU.

Първият е „Подкрепа на структури за извънболнична помощ и центрове по трансфузионна хематология за управление на кризи“. Той предвижда доставка на ново медицинско оборудване за структурите за извънболнична и центровете по трансфузионна хематология. Към него ще има модул за телемедицина, който ще позволява оказване на медицинска консултация в отдалечени населени места.

Вторият проект –„Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реагиране при кризи“, включва строително-монтажни работи за създаване на изолирани зони за лечение и наблюдение на пациенти и осигуряване на необходимото медицинско и немедицинско оборудване, дихателна медицинска апаратура, легла за интензивно лечение, мобилни рентгенови апарати и др. Очаква се и двата проекта да бъдат одобрени до края на април.

По време на годишното събрание бяха отчетени резултатите от предприетите мерки от страна на МРРБ и ОПРР за подпомагане на здравната система от началото на пандемията преди 2 години. Зам.-министър Иванова отбеляза, че още в началото на епидемията са осигурени над 40 млн. лв. С тях са доставени 453 респиратора и 10 000 медицински пулсови оксиметъра, болнично оборудване, апарати за белодробна вентилация, специализирано оборудване за инфекциозни отделения. Доставени са лабораторни апарати за PCR изследвания, лабораторно оборудване, диагностика за първична и потвърждаваща диагностика, лични предпазни средства, дезинфектанти.

Чрез приоритетната ос „Подкрепа на здравната система за управление на кризи” е извършена реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за изграждане на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19. Модернизирани са държавни и общински лечебни заведения, центрове по трансфузионна хематология и др. Подпомогнати са 107 лечебни заведения и 2 лаборатории.

 

Източник: МРРБ