Стани член

REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени

Новина • БФА •
REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени

Снимка: EC - Audiovisual ServiceНа 8 март Европейската комисия предложи план, чрез който Европа да престане да зависи от руски изкопаеми горива много преди 2030 г., като се започне с природния газ, в контекста на руското нашествие в Украйна.

Този план очертава и редица мерки в отговор на покачването на цените на енергията в Европа и за запълване на газохранилищата за следващата зима. От няколко месеца Европа е изправена пред повишени цени на енергията, но понастоящем несигурността във връзка с доставките изостря проблема. REPowerEU ще се стреми да диверсифицира доставките на газ, да ускори въвеждането на възобновяеми газове и да замени газа при отоплението и производството на електроенергия. Това може да намали търсенето на руски газ в ЕС с две трети преди края на годината.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: "Наложително е да станем независими от руските нефт, въглища и газ. Просто не можем да разчитаме на доставчик, който открито ни заплашва. Трябва да действаме сега, за да смекчим въздействието на нарастващите цени на енергията, да диверсифицираме доставките си на газ за следващата зима и да ускорим прехода към чиста енергия. Колкото по-бързо преминем към възобновяеми енергийни източници и водород, съчетани с по-голяма енергийна ефективност, толкова по-бързо ще бъдем наистина независими и ще държим енергийната си система в свои ръце. По-късно тази седмица ще обсъдя идеите на Комисията с европейските лидери във Версай и след това ще работя за бързото им прилагане с моя екип."


Спешни мерки относно цените на енергията и запазите от газ

Инструментариумът на Комисията за цените на енергията от миналия октомври помогна на държавите членки да смекчат въздействието на високите цени върху уязвимите потребители и продължава да бъде важна рамка за националните мерки. Комисията представя на държавите членки допълнителни насоки, които потвърждават възможността за регулиране на цените при извънредни обстоятелства и посочват как държавите членки могат да преразпределят приходите от високите печалби на енергийния сектор и търговията с емисии за потребителите. Правилата на ЕС за държавната помощ също предлагат на държавите членки варианти за предоставяне на краткосрочна подкрепа на предприятията, засегнати от високите енергийни цени, и да спомогнат да се намали излагането им на нестабилността на цените на енергията в средносрочен и дългосрочен план. След консултация във връзка с целеви изменения на насоките за държавна помощ в рамките на схемата за търговия с емисии Комисията ще се консултира с държавите членки и относно необходимостта от нова временна рамка за държавна помощ при криза и обхвата на такава рамка, за да се предостави помощ на засегнатите от кризата дружества и по-конкретно на тези, които са изправени пред високи енергийни разходи.

Комисията възнамерява да представи до април законодателно предложение, с което се изисква подземните газохранилища да са запълнени до поне 90 % от капацитета до 1 октомври всяка година. Предложението ще включва мониторинг и правоприлагане във връзка с нивата на запълване, както и договорености за солидарност между държавите членки. Комисията продължава своето разследване на пазара на газ в отговор на опасенията относно потенциални нарушения на конкуренцията от страна на операторите, по-конкретно „Газпром“.

В отговор на рязко увеличилите се цени на енергията Комисията ще проучи всички възможни варианти за спешни мерки за ограничаване на верижния ефект на цените на природния газ върху цените на електроенергията, като например временни ограничения на цените. Тя също така ще направи оценка на вариантите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия, като вземе предвид окончателния доклад на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и друга информация относно ползите и недостатъците на алтернативните механизми за ценообразуване, за да се поддържа електроенергията на достъпни цени, без да се прекъсват доставките и по-нататъшните инвестиции в екологичния преход.


REPowerEU — премахване на зависимостта ни от руския газ преди 2030 г.

Постепенното премахване на зависимостта ни от изкопаеми горива от Русия може да бъде постигнато доста преди 2030 г. За тази цел Комисията предлага да разработи план REPowerEU, с който ще се повиши издръжливостта на европейската енергийна система въз основа на два стълба: диверсифициране на доставките на газ чрез увеличаване на вноса на ВПГ и вноса по тръбопроводи от неруски доставчици, както и по-високи нива на производство и внос на биометан и възобновяем водород; и по-бързо намаляване на използването на изкопаеми горива в нашите домове, сгради, промишленост и енергийна система чрез повишаване на енергийната ефективност, увеличаване на възобновяемите енергийни източници и електрификация, както и преодоляване на участъците с недостатъчен капацитет в инфраструктурата.

Пълното прилагане на предложенията на Комисията по пакета „Подготвени за цел 55“ вече би намалило годишното ни потребление на изкопаем газ с 30 %, което се равнява на 100 милиарда кубични метра (bcm), до 2030 г. С мерките в плана REPowerEU бихме могли постепенно да намалим с най-малко 155 bcm потреблението на изкопаем газ, което е еквивалентно на обема, внесен от Русия през 2021 г. Почти две трети от това намаление може да бъде постигнато в рамките на една година, като се сложи край на прекомерната зависимост на ЕС от един-единствен доставчик. Комисията предлага да работи с държавите членки, за да се определят най-подходящите проекти за постигане на тези цели, въз основа на вече извършената обширна работа по националните планове за възстановяване и устойчивост.

 

Източник: Европейска комисия