Стани член

Проучване за изчисляването на енергийната ефективност за 2030г. Целите в областта на климата на Енергийната общност.

Новина • •
Проучване за изчисляването на енергийната ефективност за 2030г. Целите в областта на климата на Енергийната общност.

Европейската комисия стартира тръжна процедура за проучване до договарящите се страни за изчисляване на целите за енергията и климата за 2030г. (енергийна ефективност, възобновяема енергия и емисии на парникови газове). 

Проучването ще разработи база данни за събиране на информация и моделиране, която да обхваща Енергийната общност и деветте договарящи се страни по съпоставим начин и в съответствие с капацитета за моделиране, разработен за Европейския съюз, с цел оценка на енергийните и климатичните цели за 2030г.

През декември Европейската комисия обяви, че е осигурила необходимото финансиране за разширяване на капацитета за моделиране на ЕС на договарящите се страни. В същото време от ЕК заявиха, че целите за 2030г. в договарящите страни в Енергийната общност трябва да бъдат приети до средата на 2021г.

Изследването е проведено през 2018 и 2019г. TU Wien изследва и идентифицира различни методологии за определяне на целите въз основа на критериите, определени в Общите насоки за политиката за 2018г., и на вече наличните сценарии за данни и енергийна система.

Комисията заключи, че с допълнителна техническа помощ могат да бъдат постигнати по-стабилни и хармонизирани сценарии и методологии, които да бъдат основа за обсъждане и определяне на целите. Всъщност това е основната цел на предвиденото ново проучване.

 

--> източник